Renta rodzinna, a zatrudnienie na okres próbny

Pytanie:

Zatrudniłem pracownika (pracownik ma 20 lat) na umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy od 04.07.2007r. do 04.10.2007r. Pracownik pobiera rentę rodzinną. Jakie obowiązki mam wobec ZUS jako pracodawca?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Renta rodzinna, a zatrudnienie na okres próbny

Zawarcie przez strony umowy o pracę na okres próbny oznacza powstanie stosunku pracy, bez względu na to na jaki okres została zawarta umowa. Oznacza to, że pracodawca, jako płatnik składek, obowiązany jest obliczyć i odprowadzić stosowną składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe pracownika. Fakt pobierania przez pracownika renty rodzinnej ma przede wszystkim to znaczenie, że w razie przekroczenia odpowiedniego progu określonego w ustawie o emeryturach i rentach z FUS renta rodzinna może zostać zmniejszona lub jej wypłata może zostać zawieszona.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek