Rezygnacja z mandatu członka zarządu

Pytanie:

W jaki sposób zrezygnować z mandatu członka zarządu spółki z o.o.? Czy wystarczy poinformować wspólników pisemnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja z mandatu członka zarządu

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że w umowie spółki wskazano inny sposób odwołania członków zarządu. Mandat członka zarządu wygasa min. wskutek śmierci członka zarządu lub złożonej przez niego rezygnacji. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże w sytuacji, gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za wynikłą z tego szkodę. Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu powinno przyjąć formę pisemną.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: