Skrócenie okresu wypowiedzenia

Pytanie:

Pod koniec czerwca pracownica złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pracodawca wyraził zgodę. Jednak po wręczeniu wypowiedzenia stosunek pracownicy do swoich obowiązków uległ znacznemu pogorszeniu. Pracodawca nie chce korzystać z tzw. ""dyscyplinarki"". Czy w takiej sytuacji pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia i po miesiącu rozwiązać umowę o pracę? Jeśli tak to czy musi uprzedzić o tym pracownicę, czy też wystarczyłoby wręczenie świadectwa pracy na koniec lipca? Czy pracownica musi tu wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skrócenie okresu wypowiedzenia

Kodeks pracy przewiduje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia (w kilku przypadkach enumeratywnie wskazanych), ale nie dotyczy to sytuacji wypowiedzenia już dokonanego. Nadto w przypadku skróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi należy się wynagrodzenie za cały okres wypowiedzenia. W przedstawionym stanie faktycznym skrócenie okresu wypowiedzenia możliwe byłoby tylko za porozumieniem stron. Pracownik w okresie wypowiedzenia zobowiązany jest natomiast do wykonywania pracy w sposób równie sumienny i wypełniać obowiązki w sposób należyty, jak podczas trwania całego stosunku pracy. Pracodawca, w przypadku zaniedbywania obowiązków przez pracownika w okresie wypowiedzenia, może zagrozić wyciągnięciem konsekwencji na polu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Może także zwonić pracownicę z obowiązku wykonywania pracy, wypłacając jednak wynagrodzenie należne do końca okresu wypowiedzenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne