Status pracownika samorządowego

Pytanie:

"W listopadzie 2005 r. powiat ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora domu dziecka na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych (art. 3-3e). Ma kadencja upływała 31 grudnia 2005 r. Byłem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym wcześniej na podstawie Karty Nauczyciela. Nigdy wcześniej nie otrzymałem żadnego wypowiedzenia warunków pracy. Konkurs wygrałem i wybrano mnie na stanowisko dyrektora, jednak w szczególny sposób. Do 4 stycznia 2006 r. nie poinformowano mnie o wynikach konkursu ani nie przekazano powołania. Poczta 4 stycznia listem poleconym otrzymałem powierzenie funkcji dyrektora przez Starostę i uchwale Zarządu Powiatu o powierzeniu wraz ze składnikami wynagrodzenia. Żadna nowa umowa nie została sporządzona, chociaż uległo obniżeniu wynagrodzenie. Jaki status pracowniczy miałem od 01.01.2006 r. do 04.01.2006 r.?"

Odpowiedź prawnika: Status pracownika samorządowego

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych po dokonanym wyborze sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze. Protokół zawiera w szczególności uzasadnienie dokonanego wyboru. Zatem z protokołu wyboru już można wnioskować, kto jest został wybrany na dane stanowisko. Natomiast informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. Pan pozostawał w stosunku pracy w szkole. Został Pan wybrany również na stanowisko dyrektora. Zatem nadal pozostaje Pan w stosunku pracy i nic się w tym zakresie nie zmienia. Zaś z aktu powołania wynika od kiedy Pan objął stanowisko dyrektorskie. Akt bowiem mianowania musi zawierać datę nawiązania stosunku pracy. Jeśli dochodzi w drodze wyboru tylko do zmiany stanowiska pracy, to powinien zawierać informację od kiedy taka zmiana ma nastąpić.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika