Ulga budowlana a ulga odsetkowa

Pytanie:

"W czerwcu 2000 roku uzyskałem kredyt hipoteczny na budowę domu mieszkalnego i tym samym czasie rozpocząłem realizację inwestycji. Kredyt był przekazywany mi w kilku transzach, po realizacji określonych etapów prac budowlanych. Korzystałem z odliczeń w ramach - dużej ulgi budowlanej. Ulgi w pełni nie wykorzystałem. Czy aktualnie mam możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej od kredytu hipotecznego na budowę domu?"

Odpowiedź prawnika: Ulga budowlana a ulga odsetkowa

Nie jest to możliwe. Na podstawie art. 26b ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo do ulgi odsetkowej wyłącza fakt, iż podatnik (lub jego małżonek) korzystał lub korzysta z szeregu zlikwidowanych ulg podatkowych, w tym – dużej ulgi budowlanej. Nie ma znaczenia w jakim zakresie podatnik skorzystał z przysługującego mu prawa do odliczeń – nawet minimalne odliczenie w ramach jednej z wymienionych w powyższym przepisie ulg wyłącza prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej.

Ponadto zauważyć należy, że nie jest również spełniony warunek, o którym mowa w art. 26b ust. 2 pkt 1 ustawy, a mianowicie, aby kredyt (pożyczka) udzielona została podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika