Ulga odsetkowa przy podatku liniowym

Pytanie:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczam się liniowo (19%). W 2006 dostałem w PKO BP kredyt 300.000 zł (w CHF) na zakup mieszkania od developera na 20 lat. W ub. i tym roku płacę podatek dochodowy PIT-38 z tytułu operacji na GPW. Nie korzystałem z żadnych ulg podatkowych (odliczeń) od 2005 r. Czy mogę skorzystać z ulgi odsetkowej w br.? Jeśli mam podstawy, a w tegorocznym zeznaniu nie odliczałem ulgi, mogę zrobić korektę zeznania, czy powinienem zrobić to do 30.04? Czy jeśli mam podstawę, mogę łącznie odliczać ulgę w przyszłym roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.5.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ulga odsetkowa przy podatku liniowym

Wybór opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sposób liniowy (19%) czy też uzyskiwanie przychodu ze sprzedaży papierów wartościowych (operacji na GPW) nie pozbawia podatnika do skorzystania z ulgi odsetkowej, oczywiście jeśli podatnik spełnia również inne warunki skorzystania z odliczenia odsetek wskazane w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) obowiązującym do końca 2006 r.). Jednym z warunków odliczenia jest m.in. to, aby podatnik lub jego małżonek nie korzystał z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe (i to nie tylko po 2005 r.).

Zgodnie z art. 26b ust. 5 wskazanej ustawy, odliczenia dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została dokonana dana inwestycja. Jak stanowi art. 26b ust. 7, odsetki zapłacone przed rokiem określonym w ust. 5 mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki.

Poza powyższym przypadkiem przepisy nie przewidują możliwości kumulowania odsetek za kolejne lata i odliczenia ich łącznie w kolejnym roku. Jeśli podatnik nie odliczył odsetek w danym roku, a miał do tego prawo, może złożyć stosowną korektę.

Polecamy także:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne