Co powinna zawierać umowa sprzedaży

Pytanie:

Jakie elementy powinna określać prawidłowa umowa sprzedaży?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Co powinna zawierać umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży jest tzw. umową nazwaną co oznacza, że została stypizowana w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 535 tego aktu przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Jak zatem z powyższego wynika, aby dana umowa mogła zostać potraktowana, jako umowa sprzedaży, musi zawierać następujące elementy:

1) określenie stron umowy, tj. kupującego i sprzedającego,

2) określenie rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży,

3) sprecyzowanie ceny, która nie koniecznie musi zostać wyrażona w pieniądzu.

Charakterystycznym dla tej umowy jest także określenie obowiązków stron. Z jednej strony sprzedawca zobowiązuje się bowiem przenieść własność rzeczy na osobę kupującą oraz wydać jej zakupiony przedmiot. Z kolei na drugiej stronie umowy - kupującym - spoczywa obowiązek zapłacenia sprzedawcy za zakupioną rzecz oraz odebrania jej. 

Umowa sprzedaży, jak każda umowa wymaga dla swej ważności zaistnienia konsensusu jej stron. Inaczej mówiąc, aby można było mówić o umowie, strony tego rodzaju czynności muszą złożyć zgodne oświadczenia woli w tym zakresie. Stąd też umowa sprzedaży jest umową konsensualną.

Umowa sprzedaży jest również umową wzajemną co oznacza, że świadczenia stron są ekwiwalentne, tj. świadczenie jednej strony (przeniesienie własności i wydanie rzeczy) odpowiada świadczeniu drugiej strony (odebranie rzeczy i zapłata za nią).

Jest to o tyle istotne, że wpływa w specyficzny sposób na prawa i obowiązki stron tego rodzaju umowy w sytuacji, kiedy jedna z nich bądź obie nienależycie wykonują to zobowiązanie, bądź w ogóle go nie wykonują, a także w sytuacji, kiedy dochodzi do rozwiązania tego rodzaju umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97