Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły

Pytanie:

W dniu 11 maja odbył się konkurs na dyrektora szkoły publicznej. Dwoje członków komisji zostało powiadomionych o tym konkursie 8 maja i zastąpiło w ostatniej chwili wcześniej wybranych członków. Czy takie postępowanie może wpłynąć na unieważnienie tego konkursu?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej. Paragraf 8 tego aktu wymienia wyraźnie przesłanki unieważnienia konkursu. Wedle jego treści, organ prowadzący szkołę lub placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

  1. nieuzasadnionego odrzucenia oferty;
  2. przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków;
  3. innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu.

Należy uznać, że pytanie nie wskazuje żadnej okoliczności powodującej unieważnienie postępowania konkursowego w oparciu o powołane wyżej przesłanki. Szam tylko wybór członków komisji 3 dni przed terminem konkursu nie może, naszym zdaniem powodować unieważnienia konkursu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335