Uprawnienia obrońcy w postępowaniu karnym

Pytanie:

"Czy to prawda, że adwokat może zataić gdzie przetrzymywany jest oskarżony? "

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia obrońcy w postępowaniu karnym

Tak, jest to prawda. Zgodnie z Art. 6 ustawy o adwokaturze (Dz.U.1982.16.124 ze zm.) Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator. powyższego wynika, że adwokat może zachować w tajemnicy miejsce pobytu swojego klienta.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika