Urlop dla poratowania zdrowia a stan nieczynny

Pytanie:

Czy nauczyciel mianowany (szkoła podstawowa) będący w stanie nieczynnym, może pójść na urlop dla poratowania zdrowia?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Urlop dla poratowania zdrowia a stan nieczynny

Przepisy Karty Nauczyciela nie wypowiadają się jasno na temat stosunku, jaki zachodzi pomiędzy przeniesieniem nauczyciela w stan nieczynny, a urlopem udzielonym dla poratowania zdrowia. Problem ten stał się przedmiotem orzecznictwa Sądu Najwyższego. W orzeczeniu z dnia 14 lipca 1999 r., sygn. akt I PKN 156/99 (OSNAPiUS 2000/19 poz. 714) Sąd Najwyższy stwierdził, że nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny przysługuje urlop dla poratowania zdrowia na okres nie dłuższy niż do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. W uzasadnieniu czytamy, że przeniesienie w stan nieczynny stanowi jedną z form zmiany stosunku pracy nauczyciela mianowanego. W okresie pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy trwa nadal, aczkolwiek ulegają zawieszeniu lub modyfikacji niektóre składające się na jego treść prawa i obowiązki podmiotów. Zgodnie z art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela, nauczyciel, pomimo zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, zachowuje w stanie nieczynnym prawo do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych świadczeń pracowniczych. Tym „innym świadczeniem pracowniczym” może być także urlop dla poratowania zdrowia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne