Ustanowienie służebności-dostęp do drogi

Pytanie:

Byłem właścicielem 0,6 ha gruntów rolnych. W 2002 dokupiłem w tej samej gminie 1ha i utworzyłem nowe gospodarstwo rolne. Mam razem 1,6 ha. Na zakupionej działce 1 ha w momencie zakupu istniała dzika droga. Zrobili ją okoliczni mieszkańcy, którzy nabywali wcześniej inne działki (dzisiaj już budowlane). Ta dzika droga, której nie ma w planach zagospodarowania przestrzennego znacznie skraca im dojazd do ich posesji. Mieszkańcy mają natomiast ustalony inny dojazd, który zagwarantował im w akcie notarialnym ten kto sprzedawał im działki. Teraz zwrócili się o zalegalizowanie tej dzikiej drogi. Chcę dogadać się z ludźmi, ale nie chcę dołożyć do interesu. Generalnie droga musi mieć 10m szerokości, więc ja stracę dyspozycyjność około 800m2 swojego gruntu. Nie chcę się definitywnie pozbywać tego gruntu, bo mam gospodarstwo. Dodatkowo wydzielenie geodezyjne drogi jako osobnej działki, to konieczność oddania gminie kolejnych 400m2 mojej ziemi na poszerzenie gminnej drogi z innej strony działki. Gdybym sprzedał tym ludziom wydzieloną geodezyjnie drogę to musiałbym zapłacić 10% podatku, bo sprzedaje nieruchomość przed upływem 5 lat. Takie rozwiązanie nie wchodzi więc w grę. Czy mogę więc zatem, w zamian za potwierdzone notarialnie prawo przejazdu i ciągnięcia mediów wziąć od tych ludzi pieniądze? Czy ustanowienie takiego prawa przejazdu rodzi konsekwencje dla gospodarstwa rolnego? Może byłoby jeszcze jakieś inne rozwiązanie.

Masz inne pytanie do prawnika?

15.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustanowienie służebności-dostęp do drogi

Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym nie zachodzą okoliczności uzasadniające konieczność ustanowienia służebności drogi koniecznej. Nieruchomości do których biegnie polna droga przez Pana działkę mają zapewniony dostęp do drogi publicznej, zatem ich ewentualne żądanie ustanowienia służebności drogi koniecznej nie powinno zostać uwzględnione. Zapewnienie przejazdu przez Pana nieruchomość jedynie skraca dojazd właścicielom dalszych nieruchomości, a nie umożliwia im w ogóle dostęp do drogi publicznej. Stwierdzić więc należy, iż z prawnego punktu widzenia nie ma Pan obowiązku udostępniania właścicielom działek przejazdu przez Pana nieruchomość. Ewentualne udostępnienie przejazdu uzależnione będzie zatem od Pana zgody. Istnieje więc możliwość zawarcia umowy, na podstawie której właściciele nieruchomości będą mogli korzystać w oznaczonym zakresie z Pana nieruchomości, za odpowiednim wynagrodzeniem. Ustanowienie takiego prawa może wywoływać jedynie konsekwencje faktyczne dla gospodarstwa rolnego (wyłączenie tej części nieruchomości z użytków rolnych, ograniczenie z korzystania z tej części nieruchomości).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania prawnego tej sytuacji, a jednocześnie wyciągnięcia korzyści z faktu, że zajęta część (...)

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania prawnego tej sytuacji, a jednocześnie wyciągnięcia korzyści z faktu, że zajęta część (...)

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Zarząd rzeczą wspólną Wielość podmiotów występujących po stronie właścicielskiej wiąże się z szeregiem trudności, przede wszystkim w zakresie zarządzania przedmiotem wspólnej własności. Zarząd rzeczą wspólną, współposiadanie rzeczy, korzystanie z niej przez współwłaścicieli, a także wspólne ponoszenie ciężarów związanych (...)

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Służebność gruntowa drogi koniecznej  Służebność gruntowa drogi koniecznej została uregulowana w art. 145 Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z § 1, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem (...)

Czy dostanę odszkodowanie za wywłaszczenie?

Czy dostanę odszkodowanie za wywłaszczenie?

  Wywłaszczenie nieruchomości, czyli pozbawienie dotychczasowego właściciela jego prawa stanowi wyłom od konstytucyjnej zasady ochrony własności prywatnej. Wyłom dopuszczalny tylko w słusznym celu, aczkolwiek zawsze krzywdzący i ingerujący w konstytucyjne prawa jednostki. W państwie prawa pozbawienie prawa chronionego konstytucją zawsze następuje za odszkodowaniem. Czy nasz kraj (...)

Ustanowienie odrębnej własności lokali jako sposób fizycznego podziału nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków.

Ustanowienie odrębnej własności lokali jako sposób fizycznego podziału nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków.

Podział majątku wspólnego małżonków jest czynnością, która ma na celu ostateczne rozwiązanie kwestii majątkowych byłych małżonków. Jego przeprowadzenie prowadzi do ustania wspólności majątkowej przedmiotów, które należały do nich obu - wchodziły w skład majątku wspólnego. Z uwagi na fakt, iż nieruchomość jest z reguły głównym (...)

Zakres służebności drogi koniecznej można zmienić w trybie nieprocesowym

Zakres służebności drogi koniecznej można zmienić w trybie nieprocesowym

Sąd Rejonowy w S. oddalił wniosek Mirosława B. o zmianę prawomocnego postanowienia oddalającego wniosek o ustanowienie drogi koniecznej, złożony w sytuacji, w której na rzecz nieruchomości wnioskodawcy ustanowiona była już służebność drogi koniecznej, niezapewniająca jednak - zdaniem wnioskodawcy - odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Rozpoznając apelację wnioskodawcy (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty sądowe a opłaty sądowe Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach (...)

Zwolnienie od opłaty sądowej i dostęp do pomocy prawnej z urzędu

Zwolnienie od opłaty sądowej i dostęp do pomocy prawnej z urzędu

Marian J. wniósł o zasądzenie od Konferencji Episkopatu Polski na jego rzecz kwoty 60.000 tys. zł. tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia. Jednocześnie z uwagi na stan zdrowia i trudną sytuację finansową zwrócił się o zwolnienie od opłaty sądowej oraz o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Przepis ustawy o kosztach sądowych stanowi, że sąd odmawia zwolnienia od kosztów (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny, jak powstaje i jakie są podstawowe zasady dotyczące zarządu tym majątkiem? Wspólność ustawowa jest ustrojem majątkowym obowiązującym małżonków, jeżeli przed zawarciem małżeństwa bądź w trakcie jego trwania nie zawrą umowy majątkowej tzw. intercyzy. Umowa taka jest systemem ustawowym, co oznacza, że z chwilą zawarcia małżeństwa (...)

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej obejmuje również podwórze

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej obejmuje również podwórze

W sprawie o ustanowienie służebności drogi koniecznej Sąd Rejonowy uznał, że nieruchomość wnioskodawcy nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (art. 145 k.c.), gdyż co prawda nieruchomość przylega do ulicy, ale ze względu na zabudowę niemożliwy stał dostęp do podwórza. Dlatego Sąd Rejonowy wytyczył przebieg drogi przez nieruchomość sąsiednią. Sąd Okręgowy, rozpoznający (...)

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Zgodnie z kodeksem cywilnym, służebność jest jednym z rzeczowych praw ograniczonych. Istota służebności, polega na prawnej legalizacji dokonywania pewnych działań, bądź też stanowi uzasadnienie żądania niepodejmowania określonych czynności przez inne osoby. Służebność zawsze ogranicza czyjeś prawo własności. Zazwyczaj stronami takiej umowy są sąsiedzi, a jak powszechnie wiadomo, (...)

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie sławetna ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadziła ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów,  w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami.  Zasadniczym celem ustawy było (...)

Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych

Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych

Jak opracowano projekt?Zarządzeniem nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. powołany został międzyresortowy zespół do spraw realizacji Programu „Polska Cyfrowa", czyli programu upowszechnienia usług szerokopasmowych w Polsce do 2012 r. Jednym z zadań zespołu jest przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych niezbędnych do osiągnięcia celów Programu. Prezes (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich spraw lepiej jest poczekać, a z jakimi przyśpieszyć. Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z (...)

Ochrona polskich dzieci

Ochrona polskich dzieci

Czego dotyczy rządowy projekt ustawy chroniącej dzieci? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, przygotowany przez ministra sprawiedliwości. Zaproponowano rozwiązania zmierzające do ochrony dobra dziecka i poprawy (...)

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Ustawa umożliwi powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz towarzyszących mu inwestycji tworzących spójny i efektywny system transportowy. Co reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym?  Ustawa określa zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej jako: CPK) (...)

Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

Postępowanie nieprocesowe jest to jeden z rodzajów trybów, w jakim toczy się cywilne postępowanie sądowe. Nazwa "postępowanie nieprocesowe" pojawiła się stosunkowo późno. Początkowo postępowanie to nazywało się postępowaniem niespornym. Wynikało to z faktu, że u źródeł postępowania sądowego brak było jakiegokolwiek sporu - np. małżonkowie udawali się (...)

Skarga konstytucyjna

Skarga konstytucyjna

  Zgodnie z art. 79 Konstytucji, każdy może wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji, jeżeli jego konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone.   Kto (...)

Jak zabezpieczyć roszczenia niepieniężne? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Jak zabezpieczyć roszczenia niepieniężne? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Podstawowym celem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie natychmiastowej ochrony każdemu, jeżeli tylko tego wymaga ochrona jego praw. Nie ma przy tym znaczenia w jakim trybie rozpoznawana jest konkretna sprawa, procesowym, nieprocesowym czy przed sądem polubownym. Uprawniony może żądać zabezpieczenia każdego roszczenia, niezależnie od jego charakteru. Zabezpieczenia można zatem (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed wejściem zmian w życie.   W jakich dziedzinach nie będzie się stosowało przepisów (...)

Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

  W jaki sposób zakłada się księgę wieczystą? Założenie księgi wieczystej następuje na wniosek osoby uprawnionej. W wyjątkowych sytuacjach założenie księgi wieczystej może nastąpić z urzędu np. po otrzymanie przez sąd zawiadomienia o zmianie właściciela danej nieruchomości sąd z urzędu wszczyna postępowanie o założenie księgi wieczystej. W praktyce jest to jednak (...)

Kiedy istnieje sprzeczność interesów między uczestnikami

Kiedy istnieje sprzeczność interesów między uczestnikami

W postępowaniu nieprocesowym co do zasady każdy uczestnik ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie (art. 520 § 1 k.p.c.). W pewnej sprawie o ustanowienie drogi koniecznej sąd odwoławczy nie zastosował tej ogólnej reguły, lecz zasądził zwrot kosztów postępowania od uczestników na rzecz wnioskodawców na podstawie art. 520 § 3 k.p.c. (...)

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

    Strony umowy deweloperskiej Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Definicje tych dwóch pojęć zawiera Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego (dalej: „KC") przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własym (...)

Ustawa chroniąca polskie dzieci już wkrótce

Ustawa chroniąca polskie dzieci już wkrótce

Ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych przewiduje powierzenie rozpoznawania spraw dotyczących bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką jedenastu Sądom Okręgowym a także wprowadzenie (...)

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Stan faktyczny Doszło po śmierci byłego Prezesa Zarządu Spółki z o.o. do wykrycia przestępstw przez niego popełnianych (obciążanie kosztami spółki za budowę prywatnego domu). Dwaj pozostali członkowie Zarządu postanowili w imieniu Spółki dochodzić odszkodowania za działanie na jej szkodę. Zapadło wiele wyroków, w tym również w Sądzie Najwyższym orzekających winę byłego (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest wdrożenie dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 (...)

Niestabilne prawo mieszkaniowe

Niestabilne prawo mieszkaniowe

20 kwietnia 2005 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał połączone wnioski grup posłów na Sejm RP w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wskazane przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych są niezgodne z Konstytucją: Art. 111 ust. 2 i 4 - niezgodny z (...)

Budowa gazociągu północnego musi być zgodna z prawodawstwem UE w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Budowa gazociągu północnego musi być zgodna z prawodawstwem UE w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Planowany gazociąg północny na dnie Bałtyku jest jednym z wielu gazowych projektów infrastrukturalnych niezbędnych do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania UE na gaz. Należy jednak dokładnie zbadać jego wpływ na środowisko naturalne, dokładniej monitorować realizację tego projektu, a nawet przeanalizować alternatywne trasy przebiegu gazociągu. Oto wnioski ze sprawozdania (...)

Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

  Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli Upadłość konsumenta zazwyczaj powoduje, iż wierzyciele nie odzyskają części swych należności. Jednak nowe postępowanie przyspieszy wierzycielom dochodzenie ich należności. Dotąd, zależnie od tytułu wierzytelności i jej zabezpieczenia, wierzyciel zazwyczaj musiał dochodzić swoich roszczeń poprzez uzyskanie tytułu egzekucyjnego (...)

Uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego mogą dochodzić swoich praw przed sądem

Uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego mogą dochodzić swoich praw przed sądem

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Spółdzielni Pracy "SKALA" w Warszawie dotyczącą ograniczenia kręgu uczestników postępowania wieczystoksięgowego. Trybunał orzekał w sprawie zgodności art. 6261 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji. Zaskarżony przepis ogranicza krąg uczestników postępowania w postępowaniu wieczystoksięgowym (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany przepis ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że zwierzchni nadzór nad działalnością (...)

Ile warte jest lokatorskie prawo do mieszkania w spółdzielni?

Ile warte jest lokatorskie prawo do mieszkania w spółdzielni?

Sąd wyrokiem zniósł wspólność ustawową małżeńską między małżonkami. W skład majątku wspólnego wchodziło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Zostało ono nabyte w trakcie trwania wspólności, ale przed zawarciem związku małżeńskiego wnioskodawczyni miała zgromadzony wkład na oszczędnościowej książeczce mieszkaniowej, zaś (...)

Czy w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego spółdzielnia ma prawo domagać się uzupełnienia wkładów? - opinia prawna

Czy w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego spółdzielnia ma prawo domagać się uzupełnienia wkładów? - opinia prawna

Stan faktyczny W roku 2000 nasza firma, jako spółka cywilna, nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do dwóch lokali użytkowych. W chwili obecnej Spółdzielnia domaga się uzupełnienia wpłaty przynajmniej od jednego ze wspólników – dziewięciu udziałów członkowskich (900 zł.), strasząc przy tym, że brak wpłaty tejże kwoty pociągnie za sobą decyzję wykluczenia z członkostwa (...)

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Przygotowany przez resort infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (tzw. mała nowelizacja), został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Mała nowelizacja jest wstępem do kompleksowych zmian systemowych, opracowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisję Kodyfikacyjną (...)

Bezpieczeństwo na drogach ulegnie poprawie?

Bezpieczeństwo na drogach ulegnie poprawie?

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 24 kwietnia nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ma ona pozwolić na implementację prawa unijnego i podnieść poziom bezpieczeństwa na polskich drogach. Ustawa wdraża dyrektywę 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Przygotowane (...)

Przyszłość rynku gazu w Europie

Przyszłość rynku gazu w Europie

  Parlament Europejski przyjął propozycję dyrektywy, która ma otworzyć wewnętrzny rynek gazu na konkurencję, prowadzić do większej efektywności i wzmocnić prawa konsumentów oraz krajowych regulatorów. Propozycje rozdziału działalności sieciowej i handlowej nie idą jednak tak daleko, jak w przypadku sektora elektroenergetycznego. Projekt dopuszcza możliwość (...)

Jak pozbyć się linii energetycznej ze swojej działki – opinia prawna

Jak pozbyć się linii energetycznej ze swojej działki – opinia prawna

Stan faktyczny Na działce będącej naszą własnością znajduje się linia średniego napięcia 15 kV wraz ze stacją transformatorową. Linia ta jest dość głęboko wsunięta w działkę, natomiast transformator znajduje się przy brzegu działki, lecz również w jej głębi. Chcielibyśmy przesunąć samą linię jak i transformator bliżej drogi głównej albo całkowicie usunąć te urządzenia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zniesienie służebności gruntowej

Zniesienie służebności gruntowej

Od 3 lat wraz z żoną jesteśmy właścicielami niezabudowanej działki rolnej o powierzchni 52 ar. W międzyczasie uzyskaliśmy warunki zabudowy tej działki, a obecnie zakończyła się procedura podziału (...)

Służebność mediów

Służebność mediów

W roku 1982 sąd dokonał podziału działki budowlanej o wym. 40x80 m, na cztery działki o wym. 20x40 - dwie z wydzielonych działek mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, dla działek oddalonych (...)

Ustanowienie służebności przejazdu i przegonu

Ustanowienie służebności przejazdu i przegonu

Jak ustanawia się służebność? Chodzi o służebność przejazdu i przejścia. Z zadanego pytania wnioskujemy, iż chodzi o ustanowienie służebności drogi koniecznej, której treścią będzie (...)

Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

W Sądzie złożono przeciw mnie (w czerwcu 2004) wniosek o ustanowienie drogi koniecznej na nieruchomości, której jestem właścicielem od roku 2002, który to wniosek w sierpniu zmodyfikowano na wniosek (...)

Droga konieczna gdy działka ma dostęp do drogi

Droga konieczna gdy działka ma dostęp do drogi

Jestem właścicielem ponad 1 ha. ziemi w tym przyległa do tej ziemi działka o powierzchni 500 m. która ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (obecnie budowlana). Mój sąsiad wystąpił do sądu (...)

Wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej

Wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej

Nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Właścicielem nieruchomości, na której ma być ustanowiona służebność drogi koniecznej jest Państwowe Gospodarstwo Leśne (...)

Służebność przejazdu

Służebność przejazdu

Stanisław B. od 1986 r. użytkuje w celach przejazdu na własną posesję 50 m kw. sąsiedniej działki, która nie jest jego. Początkowo właścicielką działki była Agata P., która wyrażała zgodę (...)

Kryteria wytyczania służebności drogi koniecznej

Kryteria wytyczania służebności drogi koniecznej

Jakimi kryteriami kieruje się sąd przy ustanawianiu drogi koniecznej. Istnieją dwie możliwości wyznaczenia takiej drogi: I. biegnąca po łące klasy III – ok. 15m i dalej po łące klasy IV- (...)

Dostęp do drogi publicznej przy ustalaniu wzzt

Dostęp do drogi publicznej przy ustalaniu wzzt

W projekcie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy znalazła się m.in. cała treść postanowienia wydanego przez wydział infrastruktury, która chyba przecież powinna być opinią w sprawach technicznych. (...)

Przesłanki roszczenia o zniesienie służebności

Przesłanki roszczenia o zniesienie służebności

Po częściowym podziale przez małżonków posiadających rozdzielność majątkową wspólnego majątku miedzy siebie - tutaj podzielenie się wyodrębnionymi z dużej działki działkami mniejszymi, (...)

Forma ustanowienia służebności drogi koniecznej

Forma ustanowienia służebności drogi koniecznej

W jakiej formie powinno nastąpić ustanowienie służebności drogi koniecznej? Najprostszym sposobem ustanowienia służebności drogowej jest zawarcie umowy pomiędzy stronami o ustanowienie takiej (...)

Droga konieczna - ustanowienie, zmiana służebności

Droga konieczna - ustanowienie, zmiana służebności

Kupiliśmy kilka lat wstecz działkę (100m dł x 22 m szer) z biegnącą przez nią na całej długości drogą dojazdową (szer ok 4m) - droga ta biegnie środkiem działki dzieląc ja niemal na dwie (...)

Niewystarczający dostęp do drogi publicznej a ustanowienie służebności

Niewystarczający dostęp do drogi publicznej a ustanowienie służebności

Czy Kodeks cywilny zezwala na ustanowienie służebności drogi koniecznej w sytuacji, gdy nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, jednak nie jest on wystarczający dla właściciela? (...)

Uciążliwa droga konieczna

Uciążliwa droga konieczna

Mam zamiar nabyć działkę gruntu, która nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działkę tę od drogi publicznej oddziela inna działka, mająca dostęp do drogi, na której stoi dom należący (...)

Wynagrodzenie za służebność na sąsiedniej działce

Wynagrodzenie za służebność na sąsiedniej działce

Mam działkę bez dojazdu, chciałabym ustanowić służebność na działce sąsiada. Zakładam, że sąsiad nie będzie miał nic przeciwko. Jak to zrobić, żeby nawet w momencie sprzedaży działki (...)

Bezumowne korzystanie z gruntu gminy

Bezumowne korzystanie z gruntu gminy

W 1983 roku Gmina wydała dla Spółdzielni budowlanej (której byłem członkiem) zezwolenie na budowę domów jednorodzinnych. W 1991 roku domy zostały wybudowane i przekazane aktem notarialnym na własność (...)

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Witam, przez działkę budowlanej którą odziedziczyłam po moich dziadkach, przebiega linia wysokiego napięcia. Czy mogę z tego tytułu żądać odszkodowania? Sporządzoną na Pani potrzebę opinię (...)

Służebność gruntowa przejazdu, a służebność drogi koniecznej

Służebność gruntowa przejazdu, a służebność drogi koniecznej

Jaka jest różnica pomiędzy służebnością gruntową przejazdu, a służebnością drogi koniecznej? Jak ustanawia się powyższe służebności? Kto ponosi koszty związane ze służebnością? Służebność (...)

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

W jaki sposób możliwe jest ustanowienie służebności drogi koniecznej? Kwestie związane z ustanowieniem drogi koniecznej regulują ogólne przepisy Kodeksu cywilnego o ustanawianiu służebności (...)

Ustanowienie drogi koniecznej

Ustanowienie drogi koniecznej

Zakupiliśmy od poprzedniego właściciela na własność 3-pietrowy budynek usługowo -handlowy wraz z działką. Działka została wydzielona z większej działki i sprzedana przez Urząd poprzedniemu (...)

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej

W jaki sposób ustalane jest wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej, niezbędnej dla dostępu nieruchomości do drogi publicznej? Prawo to ustanawia (...)

Opłata za przejazd przez działkę sąsiada

Opłata za przejazd przez działkę sąsiada

Kupiłem działkę, do której dojazd jest poprzez inną działkę, która jest drogą dojazdową i, w której nabyłem też udziały. Ponadto sprzedający oświadczyli w akcie notarialnym, że działka (...)

Wpis służebności do księgi wieczystej

Wpis służebności do księgi wieczystej

Mam zamiar kupić dom (zawarłem już umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego). Jednakże po zbadaniu księgi wieczystej okazało się, że dla działki, na której stoi dom, nie ma zapisów o (...)

Dysponowanie służebością na cele budowlane

Dysponowanie służebością na cele budowlane

Posiadam działkę, na której znajduje się kilkanaście budynków i obiektów budowlanych. Do mojej nieruchomości dojazd odbywa się drogą, około 3 m szerokości z płyt betonowych. Dojazd i dysponowanie (...)

Nakłady na drogę konieczną

Nakłady na drogę konieczną

Kupiłem działkę, której częścią składową jest prywatna droga, z której korzysta osoba trzecia mająca tzw. służebność przejazdu. Chcę tę drogę wyremontować, co wiąże się z nakładami (...)

Możliwość sądowego ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na obciążeniu nieruchomości sąsiedniej prawem przeprowadzenia sieci wodno - kanalizacyjnej

Możliwość sądowego ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na obciążeniu nieruchomości sąsiedniej prawem przeprowadzenia sieci wodno - kanalizacyjnej

Czy przepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość sądowego ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na obciążeniu nieruchomości sąsiedniej prawem przeprowadzenia sieci wodno ? kanalizacyjnej? (...)

Linia energetyczna do zakupionej działki

Linia energetyczna do zakupionej działki

Zakupiłam działkę budowlaną, która posiada dostęp do drogi publicznej na zasadzie służebności, w księdze wieczystej wpisane jest jedynie prawo przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli (...)

Wynagrodzenie za drogę konieczną

Wynagrodzenie za drogę konieczną

Sprawa dotyczy dojazdu do mojego garażu. By do niego dojechać muszę przejechać przez bramę, będącą własnością wspólnoty mieszkaniowej. Czy w wypadku, gdyby była ustanowiona służebność (...)

Jakie przepisy regulują szerokość dojazdu do działki

Jakie przepisy regulują szerokość dojazdu do działki

Czy jakieś przepisy regulują szerokość dojazdu do działki ustanowionego w akcie własności działki, jeśli on nie stanowi o szerokości drogi dojazdowej? Przepisami, które wyraźnie określają (...)

Opis służebności w umowie przedwstępnej

Opis służebności w umowie przedwstępnej

Czy umowa przedwstępna kupna nieruchomości musi określać jakie służebności będą ustanowione na sąsiedniej nieruchomości (będącej własnością sprzedającego i drogą prywatną)? Czy może (...)

FORUM PRAWNE

służebność drogowa

służebność drogowa Mam takie pytanie- czy jeżeli jest w toku sprawa o ustanowienie drogi koniecznej, to czy jednocześnie może się dołączyć druga osoba z wnioskiem o ustanowienie dla Niej też (...)

nie chcę drogi koniecznej po swojej działce

nie chcę drogi koniecznej po swojej działce Witam, mam problem z moim sąsiadem który rości o ustanowienie służebności drogi koniecznej po mojej działce. Zgodnie z przepisem art. 145 § 1 ustawy (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Czy Sad może zwiesić postępowanie w przypadku sprawy o ustanowienie drogi koniecznej bez zgody strony

Czy Sad może zwiesić postępowanie w przypadku sprawy o ustanowienie drogi koniecznej bez zgody strony Czy Sad może zwiesić postępowanie w przypadku sprawy o ustanowienie drogi koniecznej bez zgody (...)

Ile kosztuje służebność na drodze

Ile kosztuje służebność na drodze Witam, Proszę o pomoc. Mam działkę budowlna która nie ma dojazdu na wspólwłasność. Chcę rozdzielić współwłasność i potrzbuję służebności na drodze, (...)

Służebność drogowa

Służebność drogowa Witam. Takie oto pytanie: Przez działkę, będącą własnością gminy (w tej chwili) ale prawdopodobnie w przyszłości wykupioną przez prywatnego właściciela (na 100%) Miejscowy (...)

Problem z drogą - brak pozwolenia na budowę domu

Problem z drogą - brak pozwolenia na budowę domu Witam. Proszę o poradę. Zakupiłem działkę i uzyskałem warunki zabudowy . Jednak pojawił się problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Otóż (...)

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie Jestem 24 letnim ojcem. 2 lata temu zona powiedziala, ze nie chce ze mna byc dluzej i kazala mi wyprowadzic sie z domu. Zabralem swoje zeczy i wyszedlem. (...)

ustanowienie drogi koniecznej CZ-D

ustanowienie drogi koniecznej CZ-D Jeżeli sąsiad ma ustanowioną drogę konieczną , to czy mogą korzystać z niej wszyscy , którzy przyjeżdżają do tego sąsiada? ( jego rodzina, znajomi)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

zniewaga 216kk?

zniewaga 216kk? Jestem studentem zaocznym i ostatnio próbuje sobie dorobić(ze względu na problemy ze znalezieniem innej pracy) chodzac po domach i pytając ludzi czy nie są zainteresowani oknami plastykowymi( (...)

Brak zgody sąsiadów na przesył kanalizacji

Brak zgody sąsiadów na przesył kanalizacji W gminie planowana jest budowa kanalizacji. Prowadzone są wstępne ustalenia nad przebiegiem przyłączy kanalizacyjnych, i tu pojawia się problem. Mój (...)

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Odpowiedzialność za długi współmałżonka Mój mąż bez mojej wiedzy narobił olbrzymich długów w trakcie trwania naszego małżeństwa. Kiedy jego sprawki wyszły na jaw, podpisaliśmy intercyzę. (...)

Przekształcenie mieszkania spółdzieczego na własnościowe

Przekształcenie mieszkania spółdzieczego na własnościowe W 1999 r. przekształciłam mieszkanie spółdzielcze na własnościowe, podpisując jedynie umowę ze spółdzielnią mieszkaniową i wpłacając (...)

droga

droga Witam. Mam taką sprawę. Sąd rejonowy oddalił mój wniosek o zasiedzenie służebności przejazdu drogą po działce sąsiada z której korzystam od lat. Sąd apelacyjny również oddalił apelację. (...)

Księgi wieczyste a likwidacji wpisu służebności

Księgi wieczyste a likwidacji wpisu służebności Kiedyś ojciec otrzymał działkę od dziadka w formie darowizny. Na działce była nałożona służebność dożywotnie w księgach wieczystych na (...)

BRAK ZGODY NA PRZEPISANIE DZIAŁKI BEZ DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ

BRAK ZGODY NA PRZEPISANIE DZIAŁKI BEZ DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ Witam, bardzo proszę o radę :( Jestem w trakcie przepisywania działki od mojej babci. Babci działka sąsiaduje z rodziców działką (...)

Dostałam gratisowo służebność przy zakupie, pomocy

Dostałam gratisowo służebność przy zakupie, pomocy Witam. W połowie czerwca 2015 r. kupiłam działkę o numerze 1. Działka zostala wyłączona z księgi wieczystej, w w którą wpisana była (...)

Służebność

Służebność Witam! Mam takie pytanie otóż 1,20 cm domu sąsiadów stoi w mojej działce gdyż kiedyś tak pozwolił mój dziadek gdyż sąsiedzi są bliską rodziną.Było to tylko uzgodnione ustnie (...)

służebność

służebność mam taką sprawę, jeżeli w akcie jest oznaczona służebność 20 arów z 2 ha działki, to czy może to być dowolny obszar ziemi? Czy są jakieś przepisy? Że np. koło drogi?

Porady prawne