Użytkowanie wieczyste a prawo własności

Pytanie:

Czym różni się użytkowanie wieczyste od prawa własności?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Użytkowanie wieczyste a prawo własności

Prawo własności jest prawem szerszym niż prawo użytkowania wieczystego. Według obecnie obowiązujących poglądów użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Po pierwsze, z użytkowania wieczystego można korzystać i rozporządzać w granicach określonych ustawą, zasadami współżycia społecznego, oraz w granicach określonych przez umowę. Natomiast korzystanie i rozporządzanie prawem własności jest ograniczone jedynie ustawami i zasadami współżycia społecznego. Ponadto prawo użytkowania wieczystego jest prawem ograniczonym w czasie - jest ono zawierane na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. W wypadkach wyjątkowych, gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na dziewięćdziesiąt dziewięć lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy, co najmniej jednak na lat czterdzieści. W ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem zastrzeżonego w umowie terminu wieczysty użytkownik może żądać jego przedłużenia na dalszy okres od czterdziestu do dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. Tymczasem prawo własności jest zawierane na czas nieograniczony. Użytkownik wieczysty jest zobowiązany do opłacania rocznej opłaty za użytkowanie, natomiast prawo własności tego nie wymaga. Użytkowanie wieczyste korzysta z pewnych regulacji prawa własności - na przykład do oddania gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Samochód Parking Policyjny UK

27.6.2018 przez: naneknh18

reklama na ogrodzeniu

28.8.2017 przez: ppioter