Wartość odtworzeniowa lokalu

Pytanie:

Proszę o wytłumaczenie na poniższym przykładzie stawki nowego czynszu. W moim mieście 3% wartości odtworzeniowej to 4,83 zł za 1 metr kwadratowy. Obecnie lokator opłaca 4,60 zł za metr powierzchni. Czy mogę podnieść czynsz do tych 4,83zł plus 10% co daje 5,31zł? Czy mogę tylko dodać 10% do 4,60zł co daje 5,06zł?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wartość odtworzeniowa lokalu

5.1.2005

Zmiana zasad podwyższania czynszów nastąpiła z dniem 1 stycznia 2005 r. na mocy nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z art. 8a ust. 4 tego aktu, czynsz może ulec podwyższeniu powyżej granicy 3% wartości odtworzeniowej lokalu tylko w uzasadnionych przypadkach. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli podwyżka w skali rocznej nie przekracza 10% dotychczasowego czynszu albo dotychczasowych opłat za używanie lokalu oraz do podwyższania opłat niezależnych od właściciela (np. za dostarczanie energii). Wyjątek dotyczy również spółdzielni (art. 8a ust. 7 pkt 1 – 3 ustawy).

Wynika z tego, że czynsz w tym wypadku maksymalnie podnieść można o 10% jego wysokości. Skoro lokator obecnie opłaca 4,60 zł za metr kwadratowy, to nowa stawka może maksymalnie wynieść 5,06 zł, według następującego wyliczenia:

  • 4,60 zł + 0,46 zł (10% x 4,60 zł) = 5,06 zł

Oczywiście czynsz może być wyższy, jednak okoliczność tą należy odpowiednio uzasadnić.

Więcej na temat zmian w czynszach w artykule:

Co zmienia się w uregulowaniu dotyczącym czynszów po 1 stycznia 2005 r.

Potrzebujesz porady prawnej?