Wartość zamówienia publicznego

Pytanie:

"Jaką wartość należy przyjąć w druku ZP-S dotyczącym rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych? Czy ma to być wartość netto czy brutto?"

Odpowiedź prawnika: Wartość zamówienia publicznego

Z uwagi na brak regulacji dotyczącej cen w zamówieniach publicznych, pozostaje zastosowanie ustawy o cenach. Zgodnie z jej treścią cenę stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają obciążeniu tymi podatkami.


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika