Warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych

Pytanie:

Jakie trzeba spełniać warunki by prowadzić księgi rachunkowe firm (czyli prowadzić pełną księgowość), a jakie by prowadzić biuro rachunkowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.2.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych

Aby prowadzić usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych innych firm i przedsiębiorstw, należy spełniać warunki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie delegacji zawartej w ustawie o rachunkowości. Pierwszym z istotniejszych warunków jest dysponowaniem odpowiednim wykształceniem - co najmniej wyższe zawodowe wykształcenie w zakresie rachunkowości i finansów (licencjat) oraz 5 letni staż pracy w księgowości lub wyższe wykształcenie ekonomiczne bądź studia podyplomowe w ww. zakresie i 2 letni staż pracy w księgowości oraz warunek złożenia egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Kwalifikacyjną w Departamencie Rachunkowości Ministerstwa Finansów.

Natomiast aby prowadzić biuro rachunkowe należy spełnić warunki przedstawione w ustawie o doradztwie podatkowych. Biura takie mogą prowadzić osoby fizyczne (dwuletni staż pracy w księgowości), osoby prawne lub jednostki organizacyjne uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania ksiąg rachunkowych, adwokaci lub radcy prawni, którzy złożą egzamin przed komisją egzaminacyjną i zostaną wpisani na listę doradców podatkowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: