Wymagalność wierzytelności

Pytanie:

Co to są wierzytelności wymagalne, a co to są wierzytelności niewymagalne?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.4.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymagalność wierzytelności

Wierzytelność jest/staje się wymagalna z upływem terminu jej płatności. Wymagalność wierzytelności pozwala wierzycielowi na skierowanie do dłużnika prawnie skutecznego żądania zapłaty, jak również na dochodzenie należności przed sądem. Wierzytelność niewymagalna to ta, której termin płatności jeszcze nie nadszedł. Od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin płatności można naliczać odsetki za opóźnienie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne