Wypowiedzenie umowy spółki jawnej

Pytanie:

"Właścicielami spółki jawnej są dwie osoby. Jedna z tych osób rezygnuje z bycia w spółce i przedstawia drugiej rezygnację oficjalną na piśmie. Osoba, która dostaje wypowiedzenie, nie może dalej prowadzić spółki jawnej, ponieważ do tego są potrzebne 2 osoby, a więc spółka musi ulec likwidacji. Czy osoba która zrezygnowała z bycia w spółce jest zobowiązana do zapłacenia drugiej osobie pewnej kwoty w związku z jej wystąpieniem? Nie chodzi tu o spłacenie połowy majątku spółki, ale o inną kwotę, która miała by być zadośćuczynieniem za rezygnację z bycia w spółce."

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie umowy spółki jawnej

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, każdy wspólnik spółki jawnej może wypowiedzieć umowę spółki. Wypowiedzenie to jest możliwe, jeżeli umowa spółki została zawarta na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie to musi jednak nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem, a nie "z dnia na dzień", by drugi wspólnik nie poniósł z tego powodu szkody. Wypowiedzenie to (a nie rezygnacja) powinno nastąpić na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego. Umowa spółki może przewidywać krótszy lub dłuższy termin wypowiedzenia. Oznacza to, że wspólnik, który dokona wypowiedzenia w przewidzianym terminie, przestanie być wspólnikiem w tej spółce po upływie okresu wypowiedzenia. Dokonanie skutecznego wypowiedzenia nie rodzi po stronie wypowiadającego obowiązku odszkodowawczego w stosunku do drugiego wspólnika.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika