Zagraniczna osoba prawna a nabywanie nieruchomości

Pytanie:

Kościół Wyznawców Dnia Ostatecznego z siedzibą w Kanadzie, według prawa tego państwa posiadający osobowość prawną chce nabyć nieruchomość w Polsce. Czy może występować z wnioskiem o zezwolenie na nabycie nieruchomości? Czy może występować z wnioskiem o zezwolenie na nabycie nieruchomości, pod warunkiem, że zostanie zarejestrowany w Polsce? Nie może występować z wnioskiem o zezwolenie na nabycie nieruchomości, gdyż według prawa polskiego nie jest osoba prawną?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zagraniczna osoba prawna a nabywanie nieruchomości

Zgodnie z ustawą dotyczącą nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, cudzoziemcem w rozumieniu tej ustawy jest:  
  1. osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;  
  2. osoba prawna mająca siedzibę za granicą;   
  3. nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;   
  4. osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.
    Porady prawne
       

Zatem, osoba posiadająca osobowość prawną na gruncie przepisów innego państwa, mająca siedzibę za granicą  jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na nabycie nieruchomości. Odrębną kwestię stanowi to, czy o osoba ta spełnia przesłanki do uzyskania zgody na nabycie nieruchomości (a więc, czy zostanie wydane jej zezwolenie, czy też spotka się z odmową). Przesłanki uprawniające do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości zostały przedstawione w poradzie: Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne