Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką

Pytanie:

"Jestem zainteresowany kupnem domu, ale wiem, że hipoteka tego domu jest obciążona kredytem, który zaciągnął w banku aktualny właściciel. Proszę o podanie wszelkich wskazówek i podpowiedzi, jak można bezpiecznie kupić taki zadłużony dom. Jakie dokumenty będą mi potrzebne i gdzie mam je zdobyć, jak sprawdzić czy hipoteka tego domu nie posiada jeszcze innych zadłużeń?"

Odpowiedź prawnika: Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką

Z przedstawionej informacji wynika, że dom jest obciążony hipoteką, która została ustanowiona na zabezpieczenie zaciągniętego kredytu.

Jeżeli zakupi Pan nieruchomość obciążoną hipoteką, musi Pan liczyć się z tym, że w przypadku, gdy poprzedni właściciel nie będzie spłacał kredytu – bank będzie mógł zaspokoić się z tej hipoteki. Hipoteka polega bowiem na tym, że bank będzie mógł zaspokoić się z nieruchomości, niezależnie od tego kto jest jej właścicielem. Obciążenie hipoteką może znaleźć odzwierciedlenie w cenie nieruchomości. Można się również umówić, o ile istnieje taka możliwość, że kredyt zabezpieczony hipoteką zostanie przez Pana spłacony, a w zamian za to cena nieruchomości będzie pomniejszona o kwotę spłaty. To rozwiązanie wydaje się być najbezpieczniejszym. W zasadzie bowiem każde inne jest obarczone ryzykiem, że będzie Pan musiał dochodzić swoich należności od osoby, która nie spłaciła długu (chyba, że sprzedający jest w stanie udzielić Panu innego rzeczowego zabezpieczenia). Aby sprawdzić, czy dom nie jest obciążony innymi hipotekami, należy udać się do ksiąg wieczystych i tam sprawdzić dział IV dotyczący hipotek. Szersza informacja na temat tego jak bezpiecznie kupić nieruchomość i jakie dokumenty należy posiadać  znajduje się w artykułach Kupujemy mieszkanie - u notariusza  oraz Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika