Zapłata wierzytelnością ceny nabycia

Pytanie:

Prowadzę postępowanie egzekucyjne, jestem na etapie złożenia wniosku o przejecie nieruchomości po II licytacji. Czy jako wierzyciel hipoteczny, mogę zapłacić za to mieszkanie oraz za koszty komornicze wierzytelnością?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zapłata wierzytelnością ceny nabycia

Koszty komornicze będą pokryte w pierwszej kolejności z ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Zapłata ceny nabycia następuje, po potrąceniu z rękojmii, przez zapłatę do depozytu sądowego (może być ewentualnie do rąk komornika) oznaczonej sumy pieniężnej. Jedyna możliwość „zapłaty” za nieruchomość wierzytelnością wynika z tego, że nabywca (wierzyciel hipoteczny) może zaliczyć na poczet ceny własną wierzytelność i potrącić ją z ceny nieruchomości. Warunkiem zaliczenia na poczet ceny własnej wierzytelności lub jej części jest to, by wierzytelność znajdowała pokrycie w cenie nabycia.

Jest też możliwe, za zgodą wierzyciela, którego wierzytelność znajduje pokrycie w cenie nabycia, zaliczenie tej wierzytelności przez nabywcę na poczet ceny. Zgoda wierzyciela powinna być stwierdzona dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym lub wyrażona do protokołu sądowego nie później niż w terminie, w którym nabywca ma obowiązek uiścić cenę nabycia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: