Zarządzanie nieruchomościami

Pytanie:

"Kto może wykonywać zawód zarządcy nieruchomości?"

Odpowiedź prawnika: Zarządzanie nieruchomościami

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
3) posiada wyższe wykształcenie;
4) ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami (nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami);
5) odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika