Zmiana powierzchni mieszkania w KW

Pytanie:

"Muszę zinwentaryzować powierzchnię mieszkania po budowie i zmienić wielkość w księdze wieczystej. Proszę o odpowiedź, jaka instytucja zajmuje się takimi sprawami, bo na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie mi na to pytanie odpowiedzieć."

Odpowiedź prawnika: Zmiana powierzchni mieszkania w KW

Podstawę oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków (art. 21 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 26 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). W celu zmiany powierzchni użytkowej w księdze wieczystej, konieczna jest zatem wcześniejsza aktualizacja wpisu w tej ewidencji. Właściciel ma obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych (czyli dotyczącym oznaczenia nieruchomości, a wiec również jej powierzchni).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika