Zmiana umowy zlecenia na umowę o pracę

Pytanie:

Byłem do tej pory zatrudniony jako programista na podstawie umowy zlecenia. Praca była wykonywana w siedzibie firmy. Czy zgodnie z nowymi przepisami pracodawca może zmienić poprzednią umowę na umowę na czas wykonania określonej pracy, czy też jedyną możliwością w świetle nowych przepisów jest zatrudnienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana umowy zlecenia na umowę o pracę

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i nie rodzi takich skutków jak umowa o pracę (bez względu na jej rodzaj). Jeżeli strony łączy stosunek prawny posiadający cechy stosunku pracy (np. praca wykonywana jest w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę), to należy pamiętać, iż od 29 listopada obowiązuje sformułowany wprost zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną (do których należy zlecenie). Umowa na czas wykonania określonej pracy także jest umową o pracę (zatrudnieniem) i w związku z powyższym, Pana zleceniodawca powinien nawiązać z Panem stosunek pracy, skoro Pana działalność spełnia warunki, które charakteryzują stosunek pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: