Zmiana warunków umowy najmu

Pytanie:

"Czy umowa najmu zawarta w latach wcześniejszych może być na wniosek wynajmującego zmieniona ponownie, tzn. jej warunki, jeżeli najemca nie widzi podstaw ku temu i nie wyraża na to zgody?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana warunków umowy najmu

Umowa najmu jest umową wiążącą obie strony. Każda ze stron może żądać zmiany tej umowy,jednakże druga strona nie musi się na te zmiany zgodzić. Pozostaje to w jej woli.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika