Źródła bezpodstawnie uzyskanej korzyści

Pytanie:

"Jakie mogą być źródła bezpodstawnie uzyskanej korzyści?"

Odpowiedź prawnika: Źródła bezpodstawnie uzyskanej korzyści

Źródłem bezpodstawnie uzyskanej korzyści mogą być zdarzenia różnego rodzaju. W wyroku z dnia 23 listopada 1998 r. (II CKN 58/98; LexPolonica nr 396134) Sąd Najwyższy dał temu wyraz, stwierdzając, że odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia obciąża wzbogaconego niezależnie od tego, w wyniku jakiego zdarzenia uzyskał korzyść majątkową. Może ona powstać zarówno w wyniku działania wzbogaconego, jak i nawet wbrew jego woli, z jego dobrą lub złą wiarą. Może być następstwem czynności zubożonego, a także osób trzecich (por. wyrok SN z dnia 6 grudnia 2005 r. (I CK 220/2005; LexPolonica nr 1538862).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika