Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicznych

Pytanie:

Od wielu lat prowadzę działalność handlową. Zatrudniam pracownika ponad 10 lat na umowę na czas nieokreślony. Pracownik od pewnego czasu ma wygórowane żądania płacowe, których nie mogę spełnić. Od tego czasu nie mogę dogadać się z pracownikiem. Atmosfera w pracy jest nie do zniesienia. Chciałbym rozwiązać umowę o pracę. Czy rozwiązanie umowy o pracę może być z przyczyn ekonomicznych bez sprawowania stosunku pracy? Co się wiąże z tak podaną przyczyną rozwiązania umowy o pracę? Jak w praktyce wygląda wypłata wynagrodzenia za okres wypowiedzenia bez świadczenia pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.11.2008

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicznych

Jak rozumiemy w pierwszym pytaniu chodzi o możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Jest to co do zasady możliwe i niezależne od przyczyny wypowiedzenia. Zakładając, że nie zatrudnia Pani/Pan więcej niż 200 osób, to pracownikowi nie będzie przysługiwała odprawa za zwolnienie z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (tzw. zwolnienia grupowe), a jedynie zachowa on prawo do wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, tak jak przy każdym wypowiedzeniu. Bez względu na to czy pracownik świadczy pracę czy nie, wynagrodzenie jest wypłacane po zakończeniu danego miesiąca, najpóźniej do 10 dnia miesiąca następnego. Można wypłacić pracownikowi wcześniej całe wynagrodzenie. Ale może się np. zdarzyć, że pracownik zachoruje i po 33 dni choroby otrzyma zasiłek. Wtedy wcześniej wypłacone wynagrodzenie będzie nienależne, a pracodawcy pozostanie dochodzenie jego zwrotu, może nawet przed sądem.

Porady prawne

Pragniemy jednak zastrzec, iż nie oceniamy w tym miejscu zasadności planowanego przez Panią/Pana wypowiedzenia. Proszę pamiętać, że wygórowane żądania płacowe pracownika nie stanowią o przyczynach ekonomicznych. Pani/Pan nie ma obowiązku podwyższać wynagrodzenia pracownikowi na jego żądanie, a samo żądanie pracownika nie powoduje, że zakład pracy znajduje się w złej sytuacji finansowej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: