Elektroniczne skierowanie coraz szerzej stosowane

- "Cyfryzacja ochrony zdrowia jest jednym z priorytetów rządu. E-skierowanie to kolejny dokument (po e-recepcie i e-ZLA), w którym tradycyjna postać papierowa zostanie zmieniona na formę elektroniczną. Celem wdrożenia jest usprawnienie procesu realizacji zapisów na badania zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy" – podkreślił minister zdrowia Łukasz Szumowski w marcu.

Po co nam e-skierowanie? 

– "Najważniejszą zaletą jest przede wszystkim brak konieczności dostarczania tego skierowania osobiście; wystarczy rozmowa telefoniczna" – podkreślał w marcu wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Inne zalety związane ze wprowadzeniem e-skierowań to: 

 • możliwość zdalnej rejestracji, 
 • zredukowanie problemu nieczytelności skierowań, 
 • zwiększone bezpieczeństwo, 
 • eliminacja zgubienia skierowania, 
 • możliwość śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta.

Jak działa e-skierowanie?

 1. Lekarz wystawia i cyfrowo podpisuje e-skierowanie.
 2. Pacjent otrzymuje e-skierowanie w wybranej formie, elektronicznej lub papierowej, np. e-mailem, SMS-em, w postaci wydruku informacyjnego.
 3. Pacjent sam wybiera placówkę, w której dane świadczenie ma być zrealizowane, osobiście umawia się na wizytę.
 4. Osoba rejestrująca e-skierowanie wprowadza do systemu przekazany 4-cyfrowy kod oraz PESEL pacjenta i zapisuje go na wizytę.
 5. Pacjent zostaje umówiony na wizytę.

Pilotaż e-skierowania

16 października 2018 r. rozpoczął się pilotaż e-skierowania w wybranych podmiotach leczniczych w Warszawie, natomiast 12 grudnia tego samego roku zostało wystawione pierwsze elektroniczne skierowanie. Obecnie mamy wystawionych 30 elektronicznych skierowań.

Pilotaż e-skierowania potrwa do połowy 2019 r. Na obecnym etapie pilotażu 9 placówek może  wystawiać i/lub realizować e-skierowania: 

 • Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju,
 • Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej (3 lokalizacje),
 • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie,  
 • NZOZ PROMED A. Szendała, T. Zieliński (2 lokalizacje),
 • Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ w Warszawie,
 • SZPZLO Warszawa – Targówek.

Placówki biorące udział w pilotażu są oznaczone logo e-skierowania. W pierwszej kolejności zakres wdrożenia obejmie e-skierowania na usługi medycyny sportowej oraz tomografii komputerowej.

Pacjenci już mogą sprawdzić, gdzie otrzymają oraz zrealizują e-skierowanie pod adresem: mapa.pacjent.gov.pl 

Wykaz świadczeń realizowany w ramach e-skierowań

Od 1 kwietnia br. skierowania w postaci elektronicznej są wystawiane na:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne – finansowane ze środków publicznych,
 • leczenie szpitalne – w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • badania: medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej (TK) – finansowane ze środków publicznych i innych,
 • badania: rezonansu magnetycznego (MR), endoskopowe przewodu pokarmowego, echokardiograficzne płodu – finansowane ze środków publicznych,
 • pozytonową tomografię emisyjną (PET) – finansowana ze środków publicznych.

Elektroniczne skierowanie będzie obowiązywać w całym kraju od 2021 r. 

Pobierz plik: E-skierowanie

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: