Jesienna prognoza finansowa Komisji Europejskiej

6.11.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Gospodarka UE znajduje się nadal w wystarczająco dobrym stanie, aby poradzić sobie ze światowymi zawirowaniami. Jednak z powodu kryzysu finansowego wzrost gospodarczy w całej UE wyniesie w przyszłym roku jedynie 0,2%, zaś w strefie euro - 0,1% podała Komisja Europejska w swojej prognozie finansowej na lata 2008-2010.

Na obecny rok KE prognozuje wzrost gospodarczy UE na poziomie 1,4%, zaś strefy euro - 1,2%. Jesienna prognoza Komisji wskazuje, że nawet najsilniejsze gospodarki UE będą mocno dotknięte kryzysem, który pogorszy sytuację na rynku budowlanym i w sektorze bankowym oraz zwiększy dług publiczny za sprawą pakietów pomocowych dla instytucji finansowych.

Dla polskiej gospodarki przewiduje się wzrost gospodarczy w tym roku - do poziomu 5,4% PKB. Już w 2009 roku jednak Komisja prognozuje spadek wzrostu PKB poniżej 4% w związku ze słabszym popytem wewnętrznym i wstrzymaniem inwestycji. Na gorsze wyniki wpływ będzie miał także spadek eksportu, spowodowany pogorszeniem się sytuacji w całej Unii. Polski sektor finansowy również odczuje skutki zawirowań na rynkach zagranicznych, gdyż niektóre małe i średnie banki są uzależnione od obcego kapitału. Ograniczenia w uzyskaniu kredytu hipotecznego spowodują mniejszy popyt na mieszkania i spadek cen zwłaszcza mieszkań w dużych miastach.

Mimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej zarówno w całej UE, jak i w Polsce nastąpi wzrost zatrudnienia, choć jego tempo spadnie: w UE z 6 milionów miejsc pracy utworzonych w latach 2007-2008 do 250 tysięcy w latach 2009-2010. W Polsce dynamika zatrudnienia spadnie z 2,7% w tym roku do 0,5% w roku 2009 i 0,1% w roku 2010, co odbije się także na stopie bezrobocia. Według danych Eurostatu liczba bezrobotnych utrzyma się w 2009 r. na poziomie 7,3%, natomiast w 2010 r. wzrośnie do 7,8%. W UE bezrobocie zwiększy się o dwa punkty procentowe do 2010 roku.

Bilans zagrożeń dla perspektyw wzrostu, zwłaszcza w przyszłym roku jest więc zgodnie z opinią KE niekorzystny, podczas gdy zagrożenia związane z inflacją nieco maleją. Przewidywany spadek inflacji to jedna z niewielu pozytywnych prognoz Komisji - poniżej 2,5% w 2009 i 2,25% w 2010 w Unii Europejskiej. Natomiast inflacja w Polsce spadnie w przyszłym roku do 3,5%, zaś w 2010 r. do 2,6%, co zdaniem KE wyniknie z ustabilizowania się cen energii i żywności.
Lepsze perspektywy ekonomiczne dla Unii Europejskiej i wzrost unijnego PKB o 1,1%. ma nastąpić w roku 2010 wraz z unormowaniem się sytuacji na rynkach finansowych i poprawą globalnej koniunktury. 

Porady prawne

Źródło: PKPP Lewiatan, www.pkpplewiatan.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne