Mieszkanie z licytacji komorniczej – dlaczego warto je kupić?

W ostatnich latach nastąpił wzrost cen mieszkań. Szczególnie w dużych miastach, jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, cena za metr kwadratowy mieszkania jest bardzo wysoka. I o ile deweloperzy zaczynają kusić atrakcyjnymi promocjami, o tyle cena mieszkań z rynku wtórnego utrzymuje się na wysokim poziomie. Dlatego też w ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie mieszkaniami z licytacji komorniczych.

Porady prawne

Co przemawia za zakupieniem takiego mieszkania? Co można zyskać?

Decydując się na zakup mieszkania z licytacji komorniczej, należy oczywiście liczyć się z pewnymi zagrożeniami. Nic tak jednak nie zachęca do zakupienia go, jak cena, która może być znacznie niższa od tych rynkowych. 

Czy mieszkania z licytacji są zawsze tańsze? Aby mieszkanie zostało zbyte licytacyjnie, musi zostać odpowiednio wycenione. Wycena dokonywana jest przez, powoływanego przez komornika, biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Suma oszacowania nieruchomości ustalana jest według przeciętnych cen sprzedaży podobnych nieruchomości w dniu dokonania oszacowania. Jeśli nieruchomość jest obciążona prawami osób trzecich, przykładowo hipoteką, biegły podaje dwie wartości nieruchomości - z uwzględnieniem i z pominięciem tego obciążenia.

Cena licytowanego mieszkania jest jednak niższa od tej, na którą zostało mieszkanie wycenione przez biegłego. Zgodnie z przepisem art. 965 Kodeksu postępowania cywilnego, najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji (cena wywołania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.  

Oznacza to, że podczas pierwszej licytacji można kupić mieszkanie już za trzy czwarte ceny rynkowej.

Jeśli mieszkanie nie zostanie zbyte podczas pierwszej licytacji, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugi termin licytacji. Wówczas możliwe jest nabycie mieszkania za jeszcze niższą cenę, gdyż ceną wywoławczą są dwie trzecie wartości mieszkania (art. 983 Kodeksu postępowania cywilnego). Jest to najniższa cena za jaką można wykupić mieszkanie na drodze licytacji.

Jak wynika z powyższego, cena mieszkania nabytego w ten sposób może być bardzo atrakcyjna. Należy się jednak liczyć i z tym, że ustalona przez rzeczoznawcę wartość nieruchomości nie będzie aż tak okazyjna  - dlatego też ten sposób zakupu mieszkania proponowany jest osobom, które mają dobre rozeznanie na rynku nieruchomości.

Czy tak jest zawsze?

Należy pamiętać, że sprzedaż odbywa się drogą licytacji, co oznacza, że nabywcą zostaje ten, kto zaoferuje wyższą cenę. Zasadniczo każdy zainteresowany może wziąć udział w licytacji i każdy może podwyższyć cenę. Jeśli mieszkanie będzie atrakcyjne i będzie wielu chętnych nabywców, to oferta może nie przedstawiać już się tak interesująco jak na początku. Czasem liczy się więc łut szczęścia, co nie oznacza, że nie warto zainteresować się licytacjami komorniczymi.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.).

e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne