Możliwe formy spłaty zaległości składkowych w ZUS

18.11.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ważne dla płatników składek o zadłużeniu i możliwych formach spłaty

Płatnicy, którzy mają swoje konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, sukcesywnie otrzymują informację o zaległościach składkowych. Informację otrzyma blisko 400 tys. płatników. ZUS przypomina w niej o obowiązku terminowego opłacania należnych składek oraz o możliwości skorzystania z ulg w spłacie należności przy przejściowych trudnościach finansowych.

Porady prawne

Informacja została przygotowana według stanu na 31 października. Podano w niej należne składki, które powinny zostać opłacone do 30 listopada 2020 r. Do podanej kwoty składek trzeba doliczyć odsetki za zwłokę. Można to zrobić za pomocą kalkulatora odsetkowego, który jest udostępniony na stronie internetowej ZUS w zakładce "Firmy" > "Rozliczenia z ZUS" > "Kalkulator odsetkowy dla płatników składek ZUS".

Link do kalkulatora odsetkowego.

Jeśli ktoś opłacił składki i ma wątpliwości co do kwoty należności wskazanej w informacji, może sprawdzić aktualny stan rozliczeń z ZUS na PUE ZUS w „Panelu płatnika”, w zakładce „Salda bieżące”.

Niewielkie kwoty zaległości mogą być spłacone wraz z bieżącymi składkami. W przypadku większych długów płatnik może wystąpić z wnioskiem o raty.

Pomoc ZUS

Można skontaktować się z doradcami ZUS ds. ulg i umorzeń., którzy przedstawią możliwe warunki spłaty zadłużenia. Doradcy pomogą także w wypełnieniu wniosku i niezbędnych dokumentów. Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce "Firmy" > "Ulgi i umorzenia" > "Doradca w sprawie ulg i umorzeń".

Spłata zaległości do końca listopada 2020 r. albo złożenie wniosku o raty i, po podpisaniu umowy, realizacja układu ratalnego ograniczy narastanie długu i pozwoli na uniknięcie egzekucji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne