Podwojenie bazy łóżkowej i udogodnienia dla personelu medycznego

Zwiększenie liczby łóżek oraz budowa szpitali tymczasowych

Rząd przekształci część szpitali powiatowych, dzięki temu będą one wypełniać tylko i wyłącznie funkcje covidowe, a pozostałe przyjmować pacjentów z innymi schorzeniami, zostanie zwiększona liczba łóżek do walki z koronawirusem oraz wprowadzone udogodnienia dla personelu medycznego – takie zmiany w poniedziałek zapowiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia. 

Minister na konferencji prasowej poinformował, że dokonano "przeglądu" szpitali powiatowych zarówno pod względem możliwości wykorzystania ich infrastruktury na cele walki z pandemią, jak i zoptymalizowania dostępu dla pacjentów, którzy mają przypadłości inne niż COVID-19. Podał, że mamy teraz do czynienia z profilowaniem szpitali regionalnych powiatowych na te, które mają leczyć pacjentów chorych na koronawirusa. 

- "Jeżeli są w regionie blisko dwa szpitale powiatowe, to jeden z nich będzie przejmował ruch pacjentów niecovidowych z obu powiatów, natomiast drugi będzie zajmował się pacjentami chorymi na koronawirus z tych dwóch powiatów" - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. - "Szpitale powiatowe, które do tej pory funkcjonowały w swoich regionach jako szpitale bądź wielozakresowe, bądź specjalistyczne, które mogą udźwignąć ciężar walki z COVID-19 zostaną przekształcone w szpitale tzw. II poziomu covidowego, czyli szpitale, które przede wszystkim zajmują się leczeniem osób zakażonych koronawirusem" - wyjaśnił Niedzielski. 

W wyniku takiego przekształcenia ma przybyć kolejne 10 tys. łóżek dla chorych z koronawirusem. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w całym kraju dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 15 tys. łóżek szpitalnych, z czego ok. 60 proc. jest zajętych. Równocześnie dodał, że wzmacniana jest funkcja koordynatorów wojewódzkich, którzy mają pomagać w kierowaniu pacjentów.  - „Przygotowujemy się na wszystkie możliwe scenariusze, również te najgorsze, np. 15-20 tys. nowych zakażeń jeszcze w tym tygodniu” – zaznaczył minister. - „Dlatego będziemy chcieli podwoić dostępną bazę łóżek” – wyjaśnił.

Celem rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia Polakom w walce z pandemią koronawirusa. Dlatego chce podwoić obecną liczbę łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19, budować szpitale tymczasowe w każdym mieście wojewódzkim oraz włączyć prywatne lecznictwo do walki z pandemią koronawirusa.

Budowa szpitali tymczasowych

Premier Mateusz Morawiecki wydał polecenie przygotowania planów budowy szpitali tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim. W pierwszej kolejności będą one tworzone w województwach mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim.

Pierwszy szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19  będzie zlokalizowany na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Zwiększenie liczby łóżek w szpitalach powiatowych i trzy tysiące łóżek w szpitalach wojewódzkich 

Rząd chce, aby cześć szpitali powiatowych zajmowała się wyłącznie leczeniem chorych na COVID-19. Oznacza to, że jeżeli w regionie blisko siebie funkcjonują dwa szpitale powiatowe, to jeden z nich będzie przejmował pacjentów z koronawirusem z obu powiatów, natomiast drugi będzie zajmował się pozostałymi chorymi. Dzięki temu rozwiązaniu ma przybyć 10 tys. łóżek dla chorych z COVID-19.

Zmiany obejmą także szpitale wojewódzkie. Minister podał, że dokonano przeglądu szpitali wojewódzkich. Część oddziałów internistycznych w takich szpitalach zostanie przekształcona (w całości bądź w znaczącym procencie) na potrzeby walki z COVID-19. W wyniku tej operacji przybyć ma ok. 3 tys. łóżek dla chorych na koronawirusa.

- "Chcemy zaproponować takie rozwiązanie, które polega na przekształceniu oddziałów internistycznych w tych szpitalach, bądź to w całości, bądź w znaczącym procencie, na potrzeby covidowe" - wyjaśnił minister. 

Zaznaczył, że w wyniku tej operacji przybędzie ok. 3 tys. łóżek do dyspozycji wraz z personelem. - "To jest rozwiązanie kompleksowe, bo jak dodamy sobie te dwie pozycje, to będziemy mieli do czynienia z podwojeniem dostępnej bazy łóżek" - podkreślił minister zdrowia. 

Prywatne lecznictwo w walce z COVID-19

Do walki z pandemią koronawirusa chcemy włączyć także prywatne lecznictwo. Minister zdrowia poinformował o tym, że resort doszedł do porozumienia z organizacjami reprezentującymi podmioty, które posiadają prywatne szpitale.  

- "Również prywatne lecznictwo włączy się w walkę z COVID-19" - zaznaczył minister Niedzielski. Jak zaznaczył minister Adam Niedzielski, we współpracy z prywatnymi lecznicami wypracowana zostanie lista prywatnych szpitali, które będą posiadały łóżka dla pacjentów z COVID-19. Zdaniem ministra, rozwiązanie to spowoduje „liczone w tysiącu bądź więcej powiększenie bazy łóżkowej.”

Do środy ma więc zostać opracowana lista prywatnych szpitali, które utworzą łóżka dla pacjentów z COVID-19.  

Minister zapowiedział, że dzienny przyrost nowych zakażeń, jeszcze w tym tygodniu lub na początku przyszłego tygodnia, może wynieść od 15 do 20 tys. 

Szpitale polowe 

Adam Niedzielski mówił także o tym, że premier Mateusz Morawiecki wydał polecenie przygotowania planów budowy szpitali tymczasowych. Takie obiekty mają powstać w każdym mieście wojewódzkim. W pierwszej kolejności na Mazowszu, Małopolsce i Wielkopolsce.  W ten projekt będą zaangażowane wszystkie ministerstwa. 

Rozwiązania dla personelu medycznego

Aby zwiększyć liczbę lekarzy zaangażowanych w walkę z COVID-19, rząd chce zwolnić lekarzy rezydentów z egzaminu ustnego. Ponadto personel medyczny zaangażowany w walkę z COVID-19 będzie otrzymywał dodatek w wysokości 100% podstawowego wynagrodzenia. Będzie to dotyczyło lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych.

By poprawić sytuację personelu, szef resortu zdrowia zapowiedział więc działania w kilku kierunkach: 

  • Optymalizacja norm zatrudnienia personelu. Minister podał, że w tym celu dziś podpisze rozporządzenie, które do grudnia wyłączy wszystkie normy związane z zatrudnieniem personelu. Te normy będą poluzowane. Zostanie wprowadzona także możliwość, by to kierownicy jednostek decydowali o normach zatrudnienia.  
  • Rezydenci zostaną zwolnieni z konieczności odbycia egzaminu ustnego. Specjalizacje zakończą się egzaminem pisemnym.  
  • Do Sejmu został złożony projekt ustawy o „dobrym Samarytaninie”, który ma zapewnić bezpieczeństwo i godne warunki dla personelu medycznego. Zostanie wprowadzony dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia dla personelu medycznego z tytułu zwalczania COVID-19 dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Teraz na takie rekompensaty w wysokości 50 proc. są przeznaczane środki w wysokości ok. 50 mln zł miesięcznie.  
  • Wszyscy medycy, którzy zostaną skierowani na kwarantannę lub izolację, otrzymają 100 proc. wynagrodzenia. Minister zdrowia zapowiedział, że to  rozwiązanie zostanie uregulowane na poziomie ustawowym. Takie rozwiązanie zostanie zastosowane także dla służb mundurowych. 
  • Minister zdrowia zapowiedział zagwarantowanie bezpieczeństwa karnego dla lekarzy. W ustawie, która zostanie przedłożona do Sejmu, znajdzie się przepis, który wyłączy odpowiedzialność karną dla lekarzy czy pielęgniarek za błędy popełnione podczas udzielania świadczeń w ramach wali z COVID-19, ale jeśli będzie to błąd nieumyślny lub nie będzie to oczywiste zaniedbanie. 

Zmiana warunków kwarantanny 

Szef resortu zdrowia zapowiedział wprowadzenie możliwości pracy zdalnej także na kwarantannie, za zgodą pracownika i pracodawcy. Ponad 300 tys. osób obecnie przebywa na kwarantannie.  

Zmiany w drive true 

Żołnierze Wojska Polskiego będą zastępować personel medyczny w punktach drive true. Dzięki temu personel medyczny, który obsługiwał do tej pory  mobilne punkty pobrań, zostanie skierowany do szpitali. Minister dodał, że czas pracy tych punktów będzie równocześnie w miarę potrzeb wydłużany. 

Na Stadionie Narodowym powstaje tymczasowy szpital dla chorych na koronawirusa

Na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie powstaje tymczasowy szpital dla chorych na COVID-19. O powstaniu placówki poinformowali na konferencji prasowej ministrowie Michał Dworczyk i Mariusz Kamiński, a także dr n. med. Artur Zaczyński – zastępca dyrektora ds. medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, który jest zaangażowany w budowę szpitala.

–  "W najbliższych dniach otwieramy tymczasowy szpital, który będzie zabezpieczeniem dla Mazowsza" – powiedział podczas konferencji minister Mariusz Kamiński. Jak zaznaczył, każdy wojewoda przygotowuje się do otwarcia takiego szpitala w swoim województwie, jeśli zajdzie taka potrzeba. W Warszawie będą mogły powstać dwa tego typu obiekty.

– "Pandemia to zagrożenie dla każdego z nas. Tu niezwykłą pracę wykonuje personel medyczny i wszystkie inne służby. Poświęcają swój czas, ryzykują swoje życie i zdrowie" – powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Dodał, że pomimo tworzenia kolejnych miejsc w dotychczasowych szpitalach, rząd myśli o wszystkich wariantach rozwoju pandemii.

„Sytuacja jest poważna - mimo tego, że tworzymy kolejne miejsca dla pacjentów COVID-owych w różnego rodzaju i na różnych poziomach szpitali, to musimy jako odpowiedzialny rząd myśleć o wszystkich wariantach. Również o takich wariantach, kiedy system służby zdrowia stanie na krawędzi wydolności” – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk, który odpowiada za przygotowanie szpitala tymczasowego na Stadionie PGE Narodowy.

Szpital tymczasowy w pomieszczeniach konferencyjnych Stadionu Narodowego

W sobotę premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o rozpoczęciu  przygotowania pierwszego szpitala tymczasowego. Jest on budowany w pomieszczeniach konferencyjnych Stadionu Narodowego.

- „W to przedsięwzięcie zaangażowanych jest szereg instytucji. Premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję administracyjną, na podstawie której spółka zarządzająca Stadionem Narodowym prowadzi wszystkie prace - przygotowuje całą infrastrukturę do tego, żeby mogły powstać miejsca szpitalne” – dodał minister Michał Dworczyk.

Szpital tymczasowy filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie 

Szpital tymczasowy będzie filią warszawskiego szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Wołoskiej. Obecnie trwa budowa szpitala, a także kompletowanie kadry medycznej.

- „Jestem dumny, że wiodącym szpitalem jest MSWiA przy u. Wołoskiej. To właśnie szpital na Wołoskiej będzie nadzorował prace szpitala tymczasowego” – zaznaczył minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Dodał, że „będą to miejsca profesjonalne z dobrą kadrą. Mamy szereg zgłoszeń ze służb podległych MSWiA osób, które wyrażają wolę pracy w szpitalach tymczasowych. Są gotowi służyć i pracować dla obywateli”.

Pół tysiąca łóżek dla pacjentów z COVID-19

W szpitalu tymczasowym w pierwszym etapie zostanie przygotowanych pół tysiąca łóżek dla pacjentów z COVID-19. Z czego 50 z nich to łóżka dla pacjentów najciężej chorych. Pozostałe z nich przyjmą pacjentów, którzy wymagają tlenoterapii, jednak bez potrzeby użycia respiratorów.

Jak zaznaczył minister Dworczyk, szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym na ten moment nie będzie wykorzystywany. „Teraz, chociaż służba zdrowia boryka się z bardzo dużymi wyzwaniami, system funkcjonuje. My myślimy o sytuacjach różnych, również o czarnych scenariuszach i dlatego powstaje tego rodzaju placówka” – dodał.

W zależności od sytuacji, jesteśmy gotowi otworzyć kolejne tego typu placówki w poszczególnych województwach.

 – "Jesteśmy gotowi otworzyć sieć takich szpitali tymczasowych w całej Polsce, żeby chorzy mieli zabezpieczone miejsca z obsługą. Zawsze będzie to filia dużego i renomowanego szpitala mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności" – powiedział minister Mariusz Kamiński. Jak dodał, w tym tygodniu kolejnych kilkanaście tysięcy miejsc w funkcjonujących szpitalach zostanie decyzjami wojewodów przekazanych na użytek walki z COVID-19.

Jak zaznaczył minister Michał Dworczyk, w szpitalu na Stadionie Narodowym w pierwszej fazie dostępnych będzie 500 łóżek, z czego 50 zostanie przeznaczonych dla pacjentów wymagających intensywnej terapii. Docelowo ma istnieć możliwość rozwinięcia bazy łóżkowej do 1000 sztuk. – "To nie jest szpital na teraz. Obecnie system funkcjonuje, a szpital na Stadionie Narodowym jest budowany na przyszłość. Chcemy, aby szpital osiągnął gotowość w ciągu kilku dni" – powiedział szef KPRM. Jak dodał, wyboru Stadionu Narodowego na obiekt tego typu dokonano jeszcze wiosną tego roku.

W powstanie szpitala na PGE Narodowym jest zaangażowanych wiele instytucji. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego prace związane z infrastrukturą obiektu prowadzi spółka zarządzająca stadionem. Kancelaria Premiera będzie refinansowała te działania. Personel i służby medyczne będą natomiast koordynowane przez CSK MSWiA  - te działania będą z kolei finansowane przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Wsparciem będą służyć funkcjonariusze służb podległych MSWiA i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Osobą bezpośrednio nadzorującą pracę szpitala będzie dr n. med. Artur Zaczyński – zastępca dyrektora ds. medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. – "Doświadczenia CSK MSWiA przelejemy na zaprojektowany już szpital tymczasowy. Pacjenci będą mieli tu dostępną pełną diagnostykę i badania laboratoryjne" – powiedział podczas konferencji dyrektor Zaczyński.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: