Uporządkuj wpisy w CEIDG

Uporządkuj wpisy w CEIDG

Przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, powinni wiedzieć, że wiele wpisów jednego przedsiębiorcy to nieprawidłowość.

Na czym polega problem?

Wiele wpisów jednego przedsiębiorcy wpływa negatywnie na przejrzystość obrotu gospodarczego i może generować nieoczekiwane problemy, zwłaszcza przy zawieraniu umów z kontrahentami, którzy mogą mieć problem z ustaleniem, który wpis jest prawidłowy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dane we wpisach nie pokrywają się, np. podane są różne adresy czy kody PKD działalności.

Więcej niż 1 wpis w CEIDG ma łącznie ok. 2,7 tys. przedsiębiorców (co stanowi ok. 0,1% wszystkich przedsiębiorców w CEIDG).

Porady prawne

Jak uporządkować wpisy w CEIDG?

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, MPiT zachęca przedsiębiorców do uporządkowania wpisów. Mogą tego dokonać, składając wizytę w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terytorium kraju:

  • Jeżeli przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, powinien wybrać jeden z wpisów, w razie potrzeby uaktualnić go, a drugi wpis wykreślić, składając wniosek CEIDG-3 (służy on do wykreślenia zdublowanego wpisu).
  • Jeśli przedsiębiorca całkowicie zakończył działalność gospodarczą i wpisy są już nieaktualne, powinien złożyć wnioski o ich wykreślenie. Można wskazać datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, która rozumiana jest jako ostatni dzień jej wykonywania.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, żeby wskazana data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej była prawidłowaData ta może być również datą przeszłą, nawet sprzed kilku lat.

Możliwość samodzielnego wskazania daty zaprzestania działalności związana jest z wejściem w życie Konstytucji Biznesu, która przyznała przedsiębiorcom możliwość samodzielnego korygowania m.in. daty rozpoczęcia i zakończenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może sprawdzić, czy ma "zdublowane" (aktywne lub zawieszone) wpisy do CEIDG, wpisując swoje dane do wyszukiwarki przedsiębiorców, która jest dostępna na stronie www.firma.gov.pl.

Do wszystkich zostanie wysłane pismo MPiT pocztą elektroniczą oraz tradycyjną, z prośbą o uporządkowanie swojego statusu z CEiDG.

 

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika