W sprawie przetargu na System Dozoru Elektronicznego

4.8.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W związku z napływającymi od przedstawicieli mediów pytaniami, dotyczącymi prowadzonego obecnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przetargu na System Dozoru Elektronicznego (Zob.: Kara pozbawienia wolności na wolności), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Wysokie wymagania stawiane wykonawcom w jego specyfikacji, mają na celu wprowadzenie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dostępnych i stosowanych na świecie, które odpowiadać będą jednocześnie potrzebom systemu penitencjarnego w Polsce.

Żaden z wykonawców zainteresowanych przedstawieniem oferty nie złożył, w wymaganym ustawowo terminie, protestu co do treści ogłoszenia o zamówieniu ani na postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Świadczy to o tym, że w ocenie potencjalnych wykonawców, resort właściwie przygotował dokumenty przetargowe.

Informacje docierające do dziennikarzy, mówiące o rzekomych nieprawidłowościach w treści wyżej wspomnianych dokumentów, świadczą w naszej ocenie o ostrej walce firm zainteresowanych wartym kilkaset milionów złotych kontraktem, które jednocześnie nie są w stanie spełnić w całości wysokich wymagań stawianych w przetargu.

Podobne działania wykonawców znane są z innych postępowań przetargowych o wysokiej wartości prowadzonych przy zamówieniach publicznych. Działania takie mają zwykle na celu wymuszenie obniżenia wymagań wobec ofert, co pozwoliłoby wziąć udział w przetargu firmom, które dotychczasowych wymagań nie są w stanie spełnić.

Wydział Informacji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: