Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Poniższy formularz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka należy starannie i czytelnie wypełnić. Formularz musi zawierać: krótkie streszczenie faktów i zarzuty, wskazanie, które prawa zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zostały zadaniem skarżącego naruszone, środki prawne, które już wcześniej wykorzystał oraz kopie decyzji wydanych w jego sprawie przez wszystkie odnośne organy władzy publicznej (dokumenty te nie zostaną zwrócone, dlatego należy wysyłać tylko kopie), a także podpis skarżącego lub podpis jego przedstawiciela.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - pobierz dokument


image

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika