image

Wniosek o rejestrację spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej (KRS-W1)

Zgodnie z art. 26 kodeksu spółek handlowych, spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Jeżeli przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, przekształcenie jest obowiązkowe i powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zakończenia drugiego roku obrotowego. W każdym przypadku wiosek o przerejestrowanie spółki cywilnej w spółkę jawną podpisują wszyscy wspólnicy.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o rejestrację spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej (KRS-W1) - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne