image

Wzór Karty Polaka

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka określa wzór Karty Polaka. Podajemy go poniżej. Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i m.in. wykaże swój związek z polskością oraz posiada w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo jednego z wymienionych w ustawie państw na Wschodzie. Posiadacz Karty Polaka ma prawo m.in. do: zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, podejmowania i wykonywania w Polsce działalności gospodarczej, podejmowania i odbywania studiów, korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych oraz ulgi 37 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego. Więcej o tym dokumencie dowiesz się z porady: "Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?"

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wzór Karty Polaka - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Odsetki

Dzisiaj 3:8:6 przez: Raflew

Prawo do działki

14.10.2021 przez: mementomori9

Prawo do działki

14.10.2021 przez: mementomori9

Oświadczenie od redakcji przy chęci publikacji pracy

13.10.2021 przez: AnnaDabrowskaWro