e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo pracy porady prawne - Strona 101

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Pozew o przywrócenie do pracy i odszkodowanie

  Czy możliwym jest, aby w pozwie do Sądu Pracy wnioskować o przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie? Jeżeli tak, to jak powinien być sformułowany taki pozew? O jakie odszkodowanie może ubiegać (...)

  Pozew o przywrócenie do pracy i odszkodowanie
 • Czas zatrudnienia a termin wypowiedzenia umowy

  Czy okres zatrudnienia u pracodawcy, na podstawie którego liczy się długość okresu wypowiedzenia, musi być okresem ciągłym? Jeżeli wcześniej np. pracowało się gdzieś rok i teraz pracuje się (...)

  Czas zatrudnienia a termin wypowiedzenia umowy
 • Brak podania przyczyny wypowiedzenia

  Czy na umowie o pracę na czas określony może być zawarta klauzula, iż wypowiedzenie umowy może nastąpić bez podania przyczyny zwolnienia?

  Brak podania przyczyny wypowiedzenia
 • Wynagrodzenie prezesa sp.z o.o.

  Czy prezes może sobie ustalić wynagrodzenie samodzielnie, czy muszą to zrobić udziałowcy zwołując Zgromadzenie Wspólników, czy w jeszcze inny sposób? W nowo powstałej spółce z o.o., udziałowcy (...)

  Wynagrodzenie prezesa sp.z o.o.
 • Działalność gospodarcza a wymiar urlopu

  Czy prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek wlicza się do okresu pracy, od którego zależy prawo do urlopu i jego wymiar?

  Działalność gospodarcza a wymiar urlopu
 • Zasiłek przedemerytalny a zatrudnienie

  Jaką kwotę brutto może zarobić osoba znajdująca się na zasiłku przedemerytalnym?

  Zasiłek przedemerytalny a zatrudnienie
 • Pracownik prowadzący działalność gospodarczą

  Czy zatrudniony na etacie pracownik, rozpoczynający dodatkowo działalność gospodarczą, musi powiadomić o tym fakcie pracodawcę? Kto jest zobowiązany do płacenia składek ZUS?

  Pracownik prowadzący działalność gospodarczą
 • Wynagrodzenie za pracę a wysokość alimentów

  Pytania dotyczą alimentów dla dziecka. Czy jest górna granica wysokości alimentów tzn. jaki procent dochodów może być maksymalnie na nie przeznaczony? Czy w praktyce można nie zgodzić się na (...)

  Wynagrodzenie za pracę a wysokość alimentów
 • Zatrudnienie żony w "spółce cywilnej męża"

  Czy to prawda, że żona jednego ze wspólników, spółki cywilnej, zatrudniona na umowę o pracę będzie traktowana jako osoba współpracująca a nie pracownik?

  Zatrudnienie żony w
 • Dodatkowe zajęcie zarobkowe policjanta

  Czy w świetle przepisów ustawy o Policji przez "dodatkowe zajęcia" należy rozumieć także np. jednorazową umowę zlecenia lub jednorazową umowę o dzieło?

  Dodatkowe zajęcie zarobkowe policjanta
 • Świadczenie rehabilitacyjne

  Pracownik z powołania przebywa na 9-cio (6+3) miesięcznym zwolnieniu lekarskim (pobiera zasiłek chorobowy). Posiada zaległy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze około 70 dni. Po zakończeniu (...)

  Świadczenie rehabilitacyjne
 • Odprawa a wypowiedzenie umowy o pracę

  Jeśli dostanę wymówienie miesięczne umowy na czas nieokreślony np. z dniem 1 marca, to jakie wynagrodzenie mi przysługuje? Tylko za marzec czy również dodatkowo jakieś inne np. odprawa?

  Odprawa a wypowiedzenie umowy o pracę
 • Przyczyny rozwiązania umowy o pracę

  W listopadzie ubiegłego roku księgowa z powodu zagrażającej ciąży poszła na długotrwałe zwolnienie lekarskie. Wówczas to, przy przekazywaniu bieżących spraw finansowych Wydziałowi Finansowemu (...)

  Przyczyny rozwiązania umowy o pracę
 • Podstawy wypowiedzenia umowy o pracę nauczycielowi

  Jestem nauczycielem o 31-letnim stażu, 55 lat życia skończę w maju br., posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego. Obecnie słyszy się o przewidywanych dużych redukcjach w szkolnictwie, ktore ponoć (...)

  Podstawy wypowiedzenia umowy o pracę nauczycielowi
 • Wynagrodzenie lekarza za czas dyżuru

  W jaki sposób powinna być ustalona wysokość płac za dyżury lekarskie w dniach roboczych i w dniach wolnych od pracy?

  Wynagrodzenie lekarza za czas dyżuru
 • Godziny nadliczbowe lekarzy

  Ile godzin nadliczbowych (poza dyżurami) może mieć lekarz w ciągu miesiąca i w jakiej wysokości są one płatne w chwili obecnej?

  Godziny nadliczbowe lekarzy
 • Umowa zlecenia z lekarzem

  Czy kontrakty lekarskie funkcjonujące w wielu szpitalach na zasadzie umów cywilno-prawnych są zgodne z polskim prawem? Czy istnieje taka forma ztrudnienia lekarzy w Uni Europejskiej?

  Umowa zlecenia z lekarzem
 • Prawo do wynagrodzenia z tzw. "ustawy 203"

  Jestem pracownikiem służby zdrowia. Jakie mam szanse na wypłatę zaległych 203 i ile to w sumie jest za te dwa lata? Jak wyglada od strony prawnej sprawa kontraktów dla średniego personelu? Jestem (...)

  Prawo do wynagrodzenia z tzw.
 • Prawo do wynagrodzenia z tzw. "ustawy 203"

  Jestem pracownikiem Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zatrudniającego 35 pracowników. Czy zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19.12.2002 r. mogę domagać się od pracodawcy wypłaty (...)

  Prawo do wynagrodzenia z tzw.
 • Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego

  Jestem pracownikiem Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zakład ten został przekształcony z dniem 01.01.1999 r. z jednostki budżetowej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Dotychczas (...)

  Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 • Umowa o pracę z nauczycielem mianowanym

  Jak powinna wyglądać prawidłowa umowa o pracę z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym?

  Umowa o pracę z nauczycielem mianowanym
 • Wynagrodzenie za dyżury lekarskie

  Jestem pracownikiem Publicznego Samodzielnego ZOZ-u. Mam wykształcenie wyższe techniczne, jestem zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta i zajmuję się naprawą sprzętu medycznego, przede wszystkim (...)

  Wynagrodzenie za dyżury lekarskie
 • Ograniczenia zawodu radcy prawnego

  Czy radca prawny może prowadzić sprawę cywilną?

  Ograniczenia zawodu radcy prawnego
 • Zmiana stanowiska pracy z uwagi na stan zdrowia

  Jeśli ze względu na chorobę nie mogę podjąć pracy na dotychczasowym stanowisku (przedstawię decyzję lekarską) jaki ma obowiązki pracodawca? Czy wtedy może mnie zwolnić lub zmusić do pracy (...)

  Zmiana stanowiska pracy z uwagi na stan zdrowia
 • Waloryzacja wynagrodzenia pracowników

  Czy zapis w zakładowym układzie zbiorowym pracy spółki akcyjnej o brzmieniu " Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone niniejszą tabelą podlegają corocznej waloryzacji o procent inflacji ogłaszanej (...)

  Waloryzacja wynagrodzenia pracowników
 • Stosunek pracy kobiety w ciąży a upadłość zakładu

  Co dzieję się z kobietą w ciąży zatrudnioną na czas nieokreślony w przypadku gdy zakład pracy ogłasza upadłość? Moje pytanie dotyczy okresu przed porodem i po porodzie.

  Stosunek pracy kobiety w ciąży a upadłość zakładu
 • Zwolnienia grupowe pracowników

  Jeżeli pracownik ma 59 lat i kończy 60 lat w lutym 2003, ale pracował 15 lat w warunkach szkodliwych i uzyskał z tego tytułu uprawnienia emerytalne do wcześniejszej emerytury (60lat), czy pracodawca (...)

  Zwolnienia grupowe pracowników
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

  Jeśli w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym pracownik w jednym miesiącu pracował w niektóre dni dłużej niż 8 godzin, ale na następny miesiąc grafik został skorygowany tak, że udzielono mu (...)

  Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • Badanie trzeźwości pracownika

  Czy i w jakich okolicznościach pracodawca może badać pracowników aparatami do określania stanu trzeźwości?

  Badanie trzeźwości pracownika
 • Urlop wypoczynkowy dla stażysty

  Czy przysługuje urlop stażyście, który jest na stażu z Urzędu Pracy od ponad 6 miesięcy?

  Urlop wypoczynkowy dla stażysty
 • Zatrudnienie na umowę o pracę i zlecenie

  Jestem zatrudniona na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony. Czy mogę być dodatkowo zatrudniana na umowę zlecenie przez inna niekonkurencyjną firmę? Na jaki najdłuższy okres czasu może (...)

  Zatrudnienie na umowę o pracę i zlecenie
 • Zwolnienia grupowe - procedura

  Powiatowy Urząd Pracy odmawia udzielenia informacji czy pracodawca dokonał obowiązku powiadomienia w terminie 45 dni urzędu o planowanych zwolnieniach grupowych. Pracodawca również odmawia udzielenia (...)

  Zwolnienia grupowe - procedura
 • Konsultacja związkowa wypowiedzenia

  Czy wyniki tzw. konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, przewidzianej w art. 38 k.p. mają dla pracodawcy charakter wiążący, niewiążący? Czy też mają charakter (...)

  Konsultacja związkowa wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy po przejściu zakładu pracy

  Czy w związku z przejęciem zakładu pracy przez nowego pracodawcę mogą być zwolnieni wszyscy pracownicy, którzy w terminie 7 dni od zawiadomienia ich o zmianie nie wyrazili gotowości pozostania (...)

  Rozwiązanie umowy po przejściu zakładu pracy
 • Zwolnienie z powodu narodzin dziecka

  W jakim terminie od czasu porodu ojciec może wykorzystać urlop okolicznościowy z tytułu narodzin dziecka?

  Zwolnienie z powodu narodzin dziecka
 • Obowiązki zawodowe pielęgniarki

  Ok. 16 lat pracowałam jako pielęgniarka. Od ok 4 lat nie wykonuję zawodu. Od tego roku obowiązuje nowe prawo wykonywania zawodu - chcąc je otrzymać polecono mi uregulować obowiązkowe składki na (...)

  Obowiązki zawodowe pielęgniarki
 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

  Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe
 • Wypadek przy pracy a wypadek w drodze do pracy

  Czy wypadek na wycieczce szkolnej nauczyciela jest wypadkiem w pracy czy wypadkiem w drodze do pracy, a może jeszcze innym wypadkiem?

  Wypadek przy pracy a wypadek w drodze do pracy
 • Odprawa dla zwalnianego pracownika

  Czy wypowiedzenie umowy o pracę prezesowi zarządu spółdzielni pracy, który nie uzyskał absolutorium pociąga za sobą konieczność wypłacenia odprawy? Jeśli tak to w jakiej wysokości?

  Odprawa dla zwalnianego pracownika
 • Umowny zakaz zatrudniania się u konkurencji

  Jestem pracownikiem firmy, z którą podpisaną mam umowę o pracę. W umowie jest paragraf, że nie mogę być zatrudniona w czasie pracy przez inną firmę lub osobę prywatną. Co roku aktualizuję (...)

  Umowny zakaz zatrudniania się u konkurencji