Prawo pracy - Porady prawne

Zmiana stanowiska pracy z uwagi na stan zdrowia

Jeśli ze względu na chorobę nie mogę podjąć pracy na dotychczasowym stanowisku (przedstawię decyzję lekarską) jaki ma obowiązki pracodawca? Czy wtedy może mnie zwolnić lub zmusić do pracy (...)

Nauczyciel skazany za przestępstwo umyślne

Wiem, że nauczyciel po skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu karnego traci prawo do wykonywania swego zawodu. Czy dotyczy to wszystkich przestępstw? Czy zakaz jest bezterminowy? Czy skazanie w wyniku prywatnego (...)

Ubiór nauczyciela wychowania fizycznego

Czy nauczycielom wychowania fizycznego przysługuje dres, obuwie sportowe, podkoszulek, spodenki gimnastyczne? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Czy musi to być odzież markowa? Jaki jest czas użytkowania (...)

Pozbawienie pracownika premii regulaminowej

Dnia 8 listopada 2004 roku otrzymałam wynagrodzenie za miesiąc październik i stwierdziłam, że nie zgadza się kwota. Kiedy zwróciłam się z pytaniem o uzasadnienie takiej decyzji, otrzymałam odpowiedź, (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę samotnej matce

Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. W obecnej firmie zatrudniona jestem od lutego 1998 r. na czas nieokreślony. Łącznie okres zatrudnienia wynosi zaś 13 lat. Obecnie przebywam na urlopie (...)

Świadectwo pracy a umowa zlecenia

Czy jako pracodawca mam obowiązek wystawić świadectwo pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenie (2 miesiące, płacone składki ZUS przez pracodawcę)?

Jak obliczyć urlop za niepełny rok

Pracownik, który ma prawo do urlopu w wysokości 26 dni, został zatrudniony od dnia 01.06.2023 r. w zakładzie na okres 1 roku (1/2 etatu). Czy jego urlop w 2023 r. wyniesie 13/12 x 7 m-cy tj. 8 dni (...)

Art. 81 kodeksu pracy - przestój a wynagrodzenie

Zadawałem już to pytanie ale ciągle mam problem. Dotyczy to artykułu 81 kp. Jeśli pracownik ma ustalone w umowie o pracę wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 1700 zł brutto to rozumiem, że gdy (...)

Urlop wypoczynkowy zatrudnionego na 1/2 etatu

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na okres próbny od 16 lipca do 30 września - na 1/2 etatu. Jest to jego pierwsza praca (tzn. pracownik twierdzi że wcześniej pracował ale nie dostarczył (...)

Licencjat a wymiar urlopu

Czy osoba, która ukończyła studia licencjackie (3-letnie) ma prawo do doliczenia sobie przy obliczaniu wymiaru urlopu do okresu zatrudnienia 8 lat za ukończone studia wyższe?

Czy technikum wlicza się do stażu pracy? Ile dni urlopu po technikum?

Ukończyłem trzyletnie technikum dzienne po trzyletniej szkole zawodowej. Czy lata nauki w technikum wliczają się do stażu pracy? W związku z tym, ile lat należy doliczyć do należnego urlopu? Jak (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 30.11.2023 r. Czy dzień 30.11.2023 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Jak rozumieć to sformułowanie (...)

Praca w gospodarstwie a nagroda jubileuszowa

Jestem nauczycielką. Posiadam zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Czy do stażu pracy przy naliczaniu nagrody jubileuszowej może być zaliczona praca w gospodarstwie rolnym rodziców, (...)

Wynagrodzenie ze prace w weekendy za praca sezonowa

Byłem zatrudniony sezonowo na czas trwania kampanii cukrowniczej. Pracowałem w systemie zmianowym (12 na 24 godziny) również w soboty i niedziele. Po zakończeniu kampanii okazało się, że czas trwania (...)

Godzina rozpoczęcia pracy

Jak należy interpretować w myśl obowiązujących przepisów prawa godzinę rozpoczęcia pracy? Czas pracy ustalono na godz. 7-15. Punktualnie o godzinie 7 do pokoju przełożonego zostaje przekazana (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika