e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo pracy porady prawne - Strona 3

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Kodeks pracy a ustawa o pracownikach samorządowych

  W jakim zakresie kodeks pracy ma zastosowanie do pracowników samorządowych.

  Kodeks pracy a ustawa o pracownikach samorządowych
 • Umowy na czas określony nauczyciela kontraktowego

  Czy do stosunku pracy nauczyciela kontraktowego mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy o ograniczeniu liczby kolejnych umów o pracę na czas określony?

  Umowy na czas określony nauczyciela kontraktowego
 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

  Ustawa kominowa
 • Odprawa emerytalna i rentowa

  Jakie warunki muszą zostać spełnione, by pracownik nabył prawo do odprawy emerytalnej albo rentowej?

  Odprawa emerytalna i rentowa
 • Kary dyscyplinarne dla nauczycieli

  Jakim karom dyscyplinarnym podlegają nauczyciele?

  Kary dyscyplinarne dla nauczycieli
 • Podleganie pod Kartę Nauczyciela

  Kto podlega pod Kartę Nauczyciela?

  Podleganie pod Kartę Nauczyciela
 • Badanie przez ZUS rzeczywistości zatrudnienia

  Czy ZUS może wydać decyzję w sprawie pozorności zatrudnienia?

  Badanie przez ZUS rzeczywistości zatrudnienia
 • Czy przysługuje odprawa po urlopie bezpłatnym?

  Do dnia 1 lipca 2013 r. przebywam na urlopie wychowawczym. W czasie jego trwania zlikwidowano dział, w którym pracowałam. Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób. Pracodawca zaproponował mi rozwiązanie (...)

  Czy przysługuje odprawa po urlopie bezpłatnym?
 • Sankcje za niewypłacanie wynagrodzenia

  Czy niewypłacanie wynagrodzenia przez pracodawcę jest karane?

  Sankcje za niewypłacanie wynagrodzenia
 • Społeczny inspektor pracy

  Czy społeczny inspektor pracy jest chroniony przed rozwiązaniem stosunku pracy?

  Społeczny inspektor pracy
 • Służba w Policji a Kodeks pracy

  Czy do stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji stosuje się Kodeks pracy?

  Służba w Policji a Kodeks pracy
 • c.d. Pytania o skutki przejęcia pracowników w trybie art.23[1] KP

  Przejęci pracownicy są członkami Międzyzakładowego Związku Zawodowego u przekazującego pracodawcy. Jeżeli mogą w dalszym ciągu zachować członkostwo Związku, to czy nowy pracodawca, zawiadomiony (...)

  c.d. Pytania o skutki przejęcia pracowników w trybie art.23[1] KP
 • Skutki przejęcia pracowników w trybie art. 23[1] KP

  Wśród pracowników przejętych przez nowego pracodawcę znajdują się pracownicy będący członkami Międzyzakładowego Związku Zawodowego u pracodawcy przekazującego.Czy przejęci pracownicy-członkowie (...)

  Skutki przejęcia pracowników w trybie art. 23[1] KP
 • Skutki przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę-art.23[1]

  Grupa pracowników danego pracodawcy została przekazana w trybie art.23[1]KP innemu pracodawcy. Wśród nich znaleźli się pracownicy [2 osoby] pełniący u dotychczasowego pracodawcy funkcję społecznych (...)

  Skutki przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę-art.23[1]
 • Czy należy mi sie odprawa?

  Do dnia 1 lipca 2013 r. przebywam na urlopie wychowawczym. W czasie jego trwania zlikwidowano dział, w którym pracowałam. Po powrocie spodziewam się albo wypowiedzenia umowy o pracę albo zmiany stanowiska (...)

  Czy należy mi sie odprawa?
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  Jakie roszczenia pracownicze zaspokajane są z FGŚP?

  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Kary dyscyplinarne wobec nauczycieli

  Jakie kary dyscyplinarne mogą zostać nałożone na nauczycieli?

  Kary dyscyplinarne wobec nauczycieli
 • Czy w umowie o pracę na czas określony można zawrzeć postanowienie pozwalające na jej wcześniejsze wypowiedzenie?

  Czy w umowie o pracę na czas określony można zawrzeć postanowienie pozwalające na jej wcześniejsze wypowiedzenie?

  Czy w umowie o pracę na czas określony można zawrzeć postanowienie pozwalające na jej wcześniejsze wypowiedzenie?
 • Czy należy mi się odprawa?

  Do dnia 1 lipca 2013 r. przebywam na urlopie wychowawczym. W czasie jego trwania zlikwidowano dział, w którym pracowałam. Po powrocie spodziewam się albo wypowiedzenia umowy o pracę albo zmiany stanowiska (...)

  Czy należy mi się odprawa?
 • Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

  Chcę złożyć wypowiedzenie z pracy na koniec października i mam zaległe 3 miesiące urlopu wypoczynkowego i urlop z tego roku również - czy to oznacza, że nie będę mogła wykorzystać zaległego (...)

  Niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Urlop wypoczynkowy - dwie umowy - sumowanie

  Jestem zatrudniona u tego samego pracodawcy na podstawie dwóch umów o pracę (każda na pół etatu). Na mocy umowy w podstawowym zatrudnieniu przysługuje mi 26 dni urlopu, w dodatkowym zatrudnieniu (...)

  Urlop wypoczynkowy - dwie umowy - sumowanie
 • Skutki ograniczenia liczby godzin w szkole

  Co grozi nauczycielowi mianowanemu, jeżeli w nowym roku szkolnym zmniejsza się liczba godzin lekcyjnych w szkole?

  Skutki ograniczenia liczby godzin w szkole
 • Zagraniczna podróż służbowa

  Pracownik firmy transportowej delegowany jest w podróż służbową poza granice kraju. Czy pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej samochodem ciężarowym wyposażonym w miejsce do spania (...)

  Zagraniczna podróż służbowa
 • Powrót w porze nocnej

  Kieruję samorządową instytucją artystyczną. Zdarza się, że artyści zatrudnieni w naszej instytucji wracają z koncertu autokarem w porze nocnej. Podróż taka nierzadko zajmuje kilka godzin, a (...)

  Powrót w porze nocnej
 • Korekta odpisu na ZFŚS

  Skarbnik urzędu na początku 2013 r. przeliczyła z lat 2010 - 2011 kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wyszło jej, że ta kwota powinna być mniejsza niż faktycznie przekazana (...)

  Korekta odpisu na ZFŚS
 • Odrzucenie wniosku z powodu braków formalnych

  Pracownik pozwał zakład pracy o odszkodowanie z tytułu podanie nieprawdziwej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Pozew został złożony do właściwego sądu rejonowego 7-go dnia od otrzymania (...)

  Odrzucenie wniosku z powodu braków formalnych
 • Badania psychotechniczne maszynisty

  Maszynista kolejowy musi wykonywać badania psychotechniczne. Jakie przepisy regulują te kwestie? Jakie są terminy wykonywania tych badań (w sensie co ile lat)?

  Badania psychotechniczne maszynisty
 • Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

  Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną podległą Organizatorowi (Urząd Miejski). Pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego odchodzi na emeryturę. Czy zobligowani jesteśmy do (...)

  Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?
 • Premia dla pracownika

  Zarząd firmy przyznaje dodatkowe premie za zakończenie roku obrotowego w firmie wybranym pracownikom.Czy pracodawca może wypłacać premię nieujętą w umowie o pracę, na zasadzie docenienia wysokiej (...)

  Premia dla pracownika
 • Badania okresowe maszynisty a czas pracy

  Maszynista mający stałe miejsce zatrudnienia w Łodzi, ma do wykonania na zlecenie pracodawcy badania okresowe. Na badania składają się badania typowe dla tego stanowiska, (okulista, neurolog, internista, (...)

  Badania okresowe maszynisty a czas pracy
 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia 2012 tj. 1500,00. Nadmieniam, (...)

  Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę
 • Praca w systemie D2D

  Kiedy wykonuje pracę pracownik, sprzedający produkty w systemie D2D (door to door)?

  Praca w systemie D2D
 • Prawo do urlopu uzupełniejącego

  Mój brat jest zatrudniony na pełnym etacie i w sierpniu br. upłynęło mu 10 lat pracy. Do tego czasu wykorzystał część z 20 dni urlopu za 2012 rok.Czy należy mu się urlop uzupełniający, tj. (...)

  Prawo do urlopu uzupełniejącego
 • Egzekucja komornicza z ZFŚS

  Pracownicy z okazji różnych świąt otrzymują okolicznościowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (po uwzględnieniu kryterium dochodowego). Wobec niektórych z nich komornicy (...)

  Egzekucja komornicza z ZFŚS
 • Ochrona pracującego emeryta

  Pracownik osiągnął wiek emerytalny i żeby móc pobierać świadczenie musi się zwolnić z pracy (choćby na jeden dzień). Jest gotów dalej pracować w tym samym miejscu i pracodawca także wyraził (...)

  Ochrona pracującego emeryta
 • Korzyść majątkowa a składki ZUS

  Przedmiotem działalności Pracodawcy jest organizowanie i sprzedawanie imprez turystycznych. Pracownicy po spełnieniu warunku odpowiedniego stażu pracy u Pracodawcy (12 miesięcy) mogą korzystać z (...)

  Korzyść majątkowa a składki ZUS
 • Zamiana umowy stałej na czasową

  Niektóre polskie uczelnie zamieniają swoim pracownikom (za obopólną zgodą) umowę stałą na umowę na czas określony (4 lub 5 lat) mimo, że umowa stała była drugą lub trzecią z rzędu umową (...)

  Zamiana umowy stałej na czasową
 • Minimalny wypoczynek po pracy

  Art. 135 kodeksu pracy dopuszcza stosowanie systemu równoważnego czasu pracy, w którym dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do maksymalnie 12 godzin. Natomiast na podstawie art. 132 § (...)

  Minimalny wypoczynek po pracy
 • Praca ponad limit nadgodzin

  Art. 151 § 3 kodeksu pracy określa maksymalną liczbę nadgodzin dla jednego pracownika w roku kalendarzowym (150 godzin). Natomiast w art. 151 § 4 dopuszcza się ustalenie w układzie zbiorowym pracy (...)

  Praca ponad limit nadgodzin
 • Nielimitowane nadgodziny

  Maszynista PKP pracuje w systemie równoważnego czasu pracy wg ustalonego harmonogramu. Zdarza się, że zachodzą okoliczności (awaria lokomotywy, powalone drzewa na tory lub wypadek z człowiekiem), (...)

  Nielimitowane nadgodziny