e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo pracy porady prawne - Strona 51

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Urlop na żądanie dla nauczyciela

  Jak realizować przepis z Kodeksu Pracy odnośnie czterech dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku, które powinien udzielić pracodawca, które pracownik może wziąć nawet na telefon, jeżeli pracownik (...)

  Urlop na żądanie dla nauczyciela
 • Diety z tytułu podróży służbowej

  Czy należy się wystawienie delegacji i pokrycie kosztów podróży pracownikowi - kierownik komórki - jeśli od swojego przełożonego otrzymuje list zawiadamiający o zebraniu z końcowym akapitem (...)

  Diety z tytułu podróży służbowej
 • Odprawa w razie rozwiązania stosunku pracy

  Za ile miesięcy pracownik powinien dostać odprawę jeśli jest likwidowane stanowisko, na którym pracował?

  Odprawa w razie rozwiązania stosunku pracy
 • Sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę

  Pracodawca błędnie wystawił świadectwo pracy, błąd zauważyła pracownica która wystawiała świadectwo. Wpisano, że wypłacono ekwiwalent za 7 dni urlopu a przysługiwało pracownikowi 4 dni. (...)

  Sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę
 • Przyczyna zewnętrzna przy wypadku przy pracy

  Przy schyleniu się po torbę służbową w drodze do pracy (bez przewrócenia się i uderzenia o cokolwiek) doszło do uszkodzenia stawu kostnego. Zakład pracy (inspektor) nie potraktował tego rodzaju (...)

  Przyczyna zewnętrzna przy wypadku przy pracy
 • Zgłoszenie się pracodawcy do inspekcji pracy

  Kiedy pracodawca ma się zgłosić do PIP? Jakie są konsekwencje nie zgłoszenia nowo powstałej firmy do PIP w obowiązującym terminie?

  Zgłoszenie się pracodawcy do inspekcji pracy
 • Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika

  Wczoraj na terenie naszej firmy powiesił się jeden z pracowników podczas pracy /dozorca/. Bardzo proszę mi powiedzieć co mam uczynić z ramienia zakładu pracy, jakie wynagrodzenia, ekwiwalenty i (...)

  Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika
 • Konwalidacja wypowiedzenia umowy o pracę ciężarnej

  Pracownica była nieobecna w pracy od 24.01.07 do 02.02.07 i do 10.02.07 nie przedstawiła usprawiedliwienia. Dyrektor w dniu 13.02.07 rozwiązał z nią umowę o pracę z jej winy, po zasięgnięciu opinii (...)

  Konwalidacja wypowiedzenia umowy o pracę ciężarnej
 • Odmowa dopuszczenia pracownika do pracy

  Pracownik przywrócony do pracy, na podstawie prawomocnego wyroku, zgłosił się do pracy celem jej podjęcia. Nie został jednak wpuszczony przez portiera, który poinformował go, że szef wniósł (...)

  Odmowa dopuszczenia pracownika do pracy
 • Przywrócenie do pracy a likwidacja stanowiska

  Co ma zrobić pracodawca w przypadku przywrócenia do pracy pracownika przez sąd, jeżeli stanowisko pracy uległo likwidacji 6 miesięcy wcześniej, w momencie zwolnienia pracownika za wypowiedzeniem (...)

  Przywrócenie do pracy a likwidacja stanowiska
 • Upoważnienie pracownika do podpisywania dokumentów

  Pracodawca zagraniczny, przebywający stale poza miejscem wykonywania pracy pracowników, chciałby upoważnić jednego z pracowników do podpisywania dokumentów w jego imieniu. Czy pracodawca może upoważnić (...)

  Upoważnienie pracownika do podpisywania dokumentów
 • Urlop dla osoby zatrudnionej na 1/2 etatu

  Jeden pracownik zatrudniony na 1/2 etatu pracuje po 4 godziny dziennie, drugi - również w tym samym wymiarze - ma bardziej elastyczny czas pracy (średnia 4 godziny dziennie w skali miesiąca). Ile dni (...)

  Urlop dla osoby zatrudnionej na 1/2 etatu
 • Umowa zlecenie a szkolenie wstępne i okresowe

  Chciałbym zatrudnić osobę na umowę zlecenie, która wykonywałaby prace administracyjne typu odbieranie - wykonywania telefonów w siedzibie firmy. Czy muszę ją przeszkolić w zakresie szkolenia (...)

  Umowa zlecenie a szkolenie wstępne i okresowe
 • Szkolenie pracownika na koszt pracodawcy

  Wysłałem pracownika na dość kosztowne szkolenie, które zostało sfinansowane ze środków zakładu pracy. Chciałbym w jakiś sposób zabezpieczyć się przed sytuacją, w której pracownik będzie (...)

  Szkolenie pracownika na koszt pracodawcy
 • Liczenie czasu zatrudnienia na okres próbny

  Chciałbym zatrudnić pracownika na umowę o pracę na okres próbny od 09.05.2007r. do 09.08.2007 r. Wyliczyłem, że to 93 dni. Czy nie przekroczyłem 3 miesięcy na jaki maksymalnie może być zawarta (...)

  Liczenie czasu zatrudnienia na okres próbny
 • Forma rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem

  Pracodawca porozumiał się z pracownikiem co do sposobu rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 7/03/2007. Wszystkie dokumenty zostały sporządzone tj. porozumienie, świadectwo pracy (...)

  Forma rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem
 • Wypłata wynagrodzenia zmarłego pracownika

  Pracownik zmarł w połowie miesiąca. Nie ma osoby, która mogłaby otrzymać jego wynagrodzenie za pracę za te pół miesiąca (nikt nie spełnia warunku ewentualnej renty rodzinnej). Wynagrodzenie (...)

  Wypłata wynagrodzenia zmarłego pracownika
 • Nowe stanowisko pracy a BHP

  Jestem dyrektorem instytucji. Zatrudniam od roku pracownika na stanowisku referenta ds. marketingu. Od 1 maja zmieniam nazwę jego stanowiska pracy na: referent ds. technicznych wpisując mu jednocześnie (...)

  Nowe stanowisko pracy a BHP
 • Badania okresowe

  Jak często pracownik jednostki budżetowej powinien być kierowany na badania okresowe?

  Badania okresowe
 • Regulamin premiowania

  Czy w zakładzie budżetowym powinien funkcjonować dokument "Regulamin Premiowania"? Jeśli tak, to która komórka (kadry, finansówka, in.) powinna wykonać jego projekt i przedstawić pracodawcy do (...)

  Regulamin premiowania
 • Podróż służbowa a czas pracy

  Jestem zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejscem wykonywania moich obowiązków jest teren Polski Południowej. Mój czas pracy jest wyznaczony wymiarem zadań i kształtowany przeze mnie samodzielnie. (...)

  Podróż służbowa a czas pracy
 • Zwolnienia grupowe a związki zawodowe

  Czy Komisja Zakładowa i Komisja Rewizyjna są chronione podczas zwolnień grupowych w sytuacji kiedy Związek Zawodowy powstał w trakcie procedur związanych ze zwolnieniami lecz przed ogłoszeniem list (...)

  Zwolnienia grupowe a związki zawodowe
 • Wynagrodzenie za pracę w niedzielę

  Jak obliczyć normę czasu pracy średniotygodniowej dla pracownika, który pracuje w równoważnym systemie czasu pracy w następujący sposób: co drugi dzień po 16 godzin, a w soboty, niedziele i święta (...)

  Wynagrodzenie za pracę w niedzielę
 • Dokumentowanie pracy kierowców

  Prowadzę działalność gospodarczą - usługi transportowe. Zatrudniam kierowców na samochody dostawcze, jak i ciężarowe (tj. powyżej 3,5 ton). Jakie dokumenty szczególne powinienem posiadać w (...)

  Dokumentowanie pracy kierowców
 • Termin wpłaty odpisu na konto ZFŚS

  W jakim terminie powinien nastąpić odpis na fundusz socjalny? Chodzi o zakład państwowy.

  Termin wpłaty odpisu na konto ZFŚS
 • Kumulacja roszczeń ze stosunku pracy

  Pracownik wniósł odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony do sądu. W okresie zatrudnienia pracował na czarno w innym zakładzie pracy, którego właścicielem był pozwany. (...)

  Kumulacja roszczeń ze stosunku pracy
 • Opieka nad dzieckiem przed 14 rokiem życia

  Czy gdy dziecko kończy 5 stycznia 2002 r. 14 lat należą się jeszcze dwa dni wolne od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem?

  Opieka nad dzieckiem przed 14 rokiem życia
 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę

  Jaki okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi z 23-letnim stażem pracy, zatrudnionemu w firmie, która istnieje od 11-tu miesięcy?

  Okres wypowiedzenia umowy o pracę
 • Umowa na zastępstwo

  Pracownik jest na urlopie macierzyńskim, czy na jego miejsce może być zatrudniona osoba na pełny etat.

  Umowa na zastępstwo
 • Pomniejszenie odpisów i rezygnacja z ZFŚS

  Przedsiębiorstwo dokonało za zgodą organizacji związkowych zawieszenia odpisu na ZFŚS w pełnej wysokości. Następnie, po upływie okresu zawieszenia, również za zgodą związków zawodowych odpis (...)

  Pomniejszenie odpisów i rezygnacja z ZFŚS
 • Osoba niezatrudniona a otrzymywanie diet

  Prezes i jednocześnie jedyny udziałowiec spółki z o.o. nie jest zatrudniony w spółce z o.o. Siedzibą spółki jest miasto w Polsce. Czy prezesowi przysługują delegacje z tytułu jego podróży (...)

  Osoba niezatrudniona a otrzymywanie diet
 • Urlop dla poratowania zdrowia a stan nieczynny

  Czy nauczyciel mianowany (szkoła podstawowa) będący w stanie nieczynnym, może pójść na urlop dla poratowania zdrowia?

  Urlop dla poratowania zdrowia a stan nieczynny
 • Odmowa udzielenia urlopu

  Złożyłam podanie o udzielenie mi kilkudniowego urlopu z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Mój pracodawca zapewnił mnie podczas rozmowy, że wyraża zgodę, lecz pomimo nacisków z mojej strony nie podpisał (...)

  Odmowa udzielenia urlopu
 • Urlop a obrona pracy magisterskiej w okresie pracy

  Ukończyłem studia wyższe 1999 roku i rozpocząłem pracę, jednak dopiero w 2001 obroniłem pracę magisterską. Jaki przysługuje mi wymiar urlopu po tych dwóch latach pracy?

  Urlop a obrona pracy magisterskiej w okresie pracy
 • Umieszczenia reklamy na samochodzie pracownika

  Czy pracodawca może nakazać pracownikowi, z którym podpisał umowę o używanie samochodu do celów służbowych (ryczałt), oznakować folderami reklamowymi firmy prywatny samochód? W w/w umowie taki (...)

  Umieszczenia reklamy na samochodzie pracownika
 • Pojęcie pracodawcy

  Co należy rozumieć przez pojęcie "pracodawca", kiedy w spółce następuje zmiana pracodawcy mając na uwadze art. 241[8]KP?

  Pojęcie pracodawcy
 • Roszczenia pracowników w razie likwidacji firmy

  Likwidując firmę zatrudniającą 4 osoby, która utraciła płynność finansową i nie posiada żadnego majątku (dzierżawa), w jaki sposób pracownicy mogą dochodzić swoich roszczeń z tytułu likwidacji (...)

  Roszczenia pracowników w razie likwidacji firmy
 • Urlop u nowego pracodawcy

  Czy to prawda, jak twierdzi mój nowy pracodawca, że w przypadku zmiany pracy prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje mi tylko w wysokości 2,5 dnia za każdy przepracowany miesiąc? Nową pracę (...)

  Urlop u nowego pracodawcy
 • Urlop w terminie niezgodnym z planem urlopów

  Co zrobić jeżeli pracownik zatrudniony na stanowisku głównego księgowego nie chce wykorzystać urlopu w wyznaczonym terminie, uzasadniając to faktem, iż ma czas na wykorzystanie urlopu przez 3 lata?

  Urlop w terminie niezgodnym z planem urlopów
 • Nabycie prawa do urlopu bezpłatnego

  Czy prawo do pierwszego urlopu bezpłatnego przysługuje na takich samych warunkach, jak do pierwszego urlopu wypoczynkowego?

  Nabycie prawa do urlopu bezpłatnego