e-prawnik.pl Porady prawne

Brak zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS

Odpowiedzi w temacie (0)

tuszeseb

4.12.2019

W Lutym 2016r. sprzedałem 100% udziałów spółki z o.o. W tym samym dniu zostałem odwołany ze stanowiska wiceprezesa zarządu. Do dzisiaj nie dokonano w KRS zmian dotyczących wspólników i posiadanych udziałów, zarządu (w tym wiceprezesa), siedziby spółki. Po jakimś czasie otrzymałem pismo wzywające mnie do zapłaty grzywny, ze zdziwieniem zadzwoniłem do sądu (do wydziału wykonywania orzeczeń) czego dotyczy ta grzywna. W odpowiedzi udzielono mi informacji, że postanowieniem sądu (którego niestety nie odebrałem) zostałem obciążony grzywną za niezłożenie sprawozdania finansowego spółki za 2015 rok. Wówczas sprawdziłem KRS spółki, której byłem współwłaścicielem i faktycznie okazało się, że nadal widnieję tam jako współwłaściciel. Wobec powyższego napisałem pismo do sądu o wykreślenie mnie z KRS z uwagi na fakt, że nie jestem członkiem zarządu i dostarczyłem kserokopie dokumentów z uwagi na fakt, że nie posiadam oryginałów. Jednocześnie złożyłem wniosek o umorzenie grzywny z uwagi na fakt, że w lutym 2016r. zbyłem udziały i zostałem odwołany z funkcji wiceprezesa. Sąd wydał Zarządzenie w mojej sprawie iż nie zwalnia mnie z obowiązku zapłaty grzywny mogę jedynie wnosić o rozłożenie na raty. Próbowałem tłumacząc w piśmie ponownie wyjaśnić Sędzi, że nie mogę ponosić odpowiedzialności za nie złożenie sprawozdania, ponieważ od czasu zbycia udziałów i odwołania z funkcji wiceprezesa nie mam nic wspólnego ani ze spółką ani z zarządem. Sąd odpisał, że jego zarządzenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Proszę o pomoc , co mogę zrobić w tej sytuacji gdzie się odwołać. Czy mogę gdzieś się odwołać skoro nie będąc już członkiem zarządu nie ciążył na mnie obowiązek składania sprawozdania finansowego spółki.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM