e-prawnik.pl Porady prawne

czy wszczęcie postępowania egzekucyjnego przerywa bieg przedawnienia?

Odpowiedzi w temacie (2)

tomasz8

30.10.2012

czy wszczęcie postępowania egzekucyjnego przerywa bieg przedawnienia?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Lexie

2012-12-13 23:06:13

Tak, wszczęcie postępowania egzkuycjnego przerywa bieg przedawnienia, zgdonie z art. 123 par. 1 pkt 1 kodeksu cywilnego (przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, (...) powziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia - TAKĄ CZYNNOCIĄ JEST ZŁOŻENIE WNIOSKU O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO). biegnie on na nowo po każdym przerwaniu przedawnienia, zgodnie z art. 124. Tak więc bieg przedawnienia zacznie się na nowo po umorzeniu postępowania np. z powodu bezskuteczności egzekucji. Inaczej ma się sprawa z umorzeniem zawieszonego postępowania, a więc w przypadku bezczynności wierzyciela, który przez rok nie wystąpił z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania, z powodu czego nastąpiło umorzenie z mocy prawa (art. 823 KPC. Umorzenie zawieszonego postępowania nie wywołuje skutków w zakresie przerwy biegu przedawnienia.(Zob. wyrok sądu z dnia 10 października 2003 r., sygn. akt II CK 113/02, OSP 2004/11/14. \"do oceny skutków prawnych wniosku o wszczęcie egzekucji w razie jej umorzenia na podstawie art. 823 k.p.c. stosuje się odpowiednio art. 182 § 2 k.p.c. W konsekwencji - jeżeli wierzyciel wszczął egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, a następnie egzekucja ta została umorzona z powołaniem się na art. 823 k.p.c., to stosując w oparciu o art. 13 § 2 k.p.c. przepis art. 182 § 2 k.p.c. należy uznać, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie może być traktowane jako przerwa biegu przedawnienia. W takim przypadku przedawnienie roszczeń należy więc liczyć tak, jakby nie nastąpiła przerwa w biegu okresu przedawnienia\". Chcąc więc przerwać bieg przedawnienia, wierzyciel powinien przed upływem tego okresu złozyć wniosek o wszczęcie postępowania. Zaznaczyć należy, że na podstawie art. 125 KC, prawomocne roszczenia stwierdzone przez organy wymienione w owym przepisie, ulegają przedawnieniu z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy.

slawekw

2016-02-23 09:13:20

Cchyba są podstawy do zaskarżenia orzecznictwa o przerwaniu biegu przedawnienia do trybunału jako niekonstytucyjne

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM