Jednoczesne zatrudnienie radcy prawnego na etacie w urzędzie i prowadzenie kancelarii

Odpowiedzi w temacie (0)

kla_zag

8.8.2017

Witam, chciałabym prosić o poradę bardziej doświadczonych kolegów radców prawnych. Jestem radcą prawnym zatrudnionym na etacie w gminie, a więc obowiązują mnie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Chciałabym dodatkowo założyć działalność gospodarczą (kancelarię radcowską oczywiście). W myśl art. 31 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie pracodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej (w moim przypadku oświadczenie o jej założeniu) oraz określić jej charakter. Sprawa na pozór wydawała się prosta, jednakże w lexie pod art. 31 znalazłam komentarz p. Michała Culepy, który twierdzi, że radca prawny nie może być jednocześnie zatrudniony w organie administracji samorządowej oraz prowadzić kancelarię prawną, ponieważ zdaniem autora w ten sposób radca prawny prowadzi prywatną działalność, która ściśle odpowiada obowiązkom służbowym w samorządzie. Szanowni Koledzy, co Wy na to? Według mnie jest normą to, że radca prawny jednocześnie prowadzi kancelarię oraz jest zatrudniony na umowę o pracę w jednostkach samorządu terytorialnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.10.2017

  Kto może otrzymać dodatek aktywizacyjny?

  Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku (...)

 • 25.11.2017

  Pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych

  W procesie cywilnym możemy żądać ustanowienia dla nas profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, w osobie radcy prawnego lub adwokata. Przede wszystkim może uzyskać go strona zwolniona od kosztów (...)

 • 18.9.2015

  Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

  Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. (...)

 • 18.6.2018

  Raportowanie informacji o uzgodnieniach transgranicznych

  Unijna dyrektywa przewiduje obowiązek raportowania uzgodnień transgranicznych, m.in. w przypadku których dokonano pierwszej czynności służącej ich wdrożeniu w okresie między dniem wejścia (...)

 • 15.11.2017

  Strata w CIT po upływie terminu przedawnienia

  W świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r., nie jest (...)