Kara umowna za odstąpienie od umowy- organizacja wesela

Odpowiedzi w temacie (0)

zaniepokojony

9.1.2019

Witam, negocjuję w tej chwili umowę na organizację przyjęcia weselnego przez hotel, i nie mogę dojść do porozumienia z właścicielem nt kar umownych. Właściciel Hotelu upiera się na poniższe zapisy w umowie które moim zdaniem są niezgodne z prawem. W przypadku, gdy Stroną odstępującą jest Zamawiający, wpłacony zadatek ulega przepadkowi, w przypadku zaś odstąpienia od Umowy przez Hotel, zobowiązany jest on do zapłaty Zamawiającemu dwu krotności wpłaconego przez Zamawiającego zadatku. W przypadku gdy Umowa zostanie rozwiązana przez Zamawiającego w terminie krótszym niż 30 dni przed dniem Imprezy, Zamawiający obowiązany jest do zapłaty Hotelowi kary umownej w wysokości pełnej wartości umowy. Czy dobrze rozumie, że przy odwołaniu wesela z mojej strony później, niż 30 dni przed, jestem zobowiązani do zapłaty całej kwoty? Zakładając, że odstąpienie ze strony Hotelu miałoby miejsce na krótko przed przyjęciem, to będzie dla mnie bardzo kłopotliwe, w związku z tym chciałbym w jakimś stopniu zredukować wysokość kary po moje stronie, ponieważ odstąpienie z mojej strony może być również z przyczyn od nas niezależnych / wypadków losowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • Sąd Najwyższy o niedopuszczalności kary umownej

  Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.

 • Czy kara umowna podlega VAT?

  Instytucja kary umownej została uregulowana w art. 483 Kodeksu cywilnego i należy ją rozumieć jako rodzaj sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewykoniania (...)

 • Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

  Zawarcie umowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza umów długoterminowych. Okoliczności te oczywiście mogą (...)

 • Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jego wykonania

  Zawierając umowę o dzieło Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Często może dojść do sytuacji, iż upłynął (...)

 • Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)

NA SKÓTY