Nadgodziny kierownika

Odpowiedzi w temacie (0)

Gothan

10.10.2015

Byłem zatrudniony na stanowisku kierownik filii, w której łącznie ze mną pracowały dwie osoby. Przez 1,5 regularnie zostawałem po godzinach czego wymagał mój dyrektor. Moim zdaniem było to pozorne stanowisko kierownicze gdyż poza obowiązkami organizacyjnymi, zajmowałem się taką samą pracą jak podległy pracownik zarówno w ciągu dnia jak i po godzinach) przyjmowany i układany towar, prace porządkowe). Oprócz tego pracę w nadgodzinach świadczyłem w sposób powtarzający się. Wynikało to moim zdaniem z wadliwego zorganizowania pracy przez dyrektora, który ponadto miał tego pełną świadomość. Nie wynikało to ze szczególnych okoliczności i nie było czymś nadzwyczajnym, była to dla mnie reguła, codzienność. Dodatkowo dokument wewnętrzny firmy zawiera tekst "każdorazowo potrzebna jest zgoda pracodawcy (czyli Zarządu) na pracę w nadgodzinach". Bezpośredni przełożony nigdy mi takiej zgody nie przekazał. Czy w związku z tym, że zajmowałem pozorne stanowisko kierownicze, że na skutek złej organizacji pracy stale musiałem pracować w nadgodzinach, że w trakcie tej pracy nie wykonywałem obowiązków kierowniczych prawo do wynagrodzenia za nadgodziny?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.10.2017

  Jak zarejestrować zgon?

  Zgon osoby należy zgłosić w terminie: 3 dni od sporządzenia karty zgonu albo 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej. Zgon zgłasza się kierownikowi (...)

 • 24.9.2017

  Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

  Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu (...)

 • 9.8.2018

  Zasady współpracy audytora wewnętrznego i IOD w jednostkach sektora finansów publicznych

  Zadaniem zarówno inspektora ochrony danych, jak i audytora wewnętrznego jest wspieranie kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zgodnej z prawem realizacji celów (...)

 • 26.4.2012

  Kierownik apteki

  Kierownik apteki jest farmaceutą odpowiedzialnym za prowadzenie apteki. Można być kierownikiem tylko jednej apteki.

 • 24.11.2017

  Zawarcie małżeństwa przed duchownym

  Małżeństwo zawarte w obecności duchownego poprzez oświadczenie woli jednoczesnego jego zawarcia przez mężczyznę i kobietę jest jedną z form małżeństwa skutecznego w świetle prawa. Warunkiem (...)