e-prawnik.pl Porady prawne

nieuczciwy deweloper unika wypłacenia kary umownej

Odpowiedzi w temacie ()

stef4n

11.8.2013

W 2011 roku podpisałem umowę o kupno mieszkania z jednym z deweloperów. Budynek dopiero zaczynał powstawać. Odbiór był przewidziany do końca maja 2012, udało się dopiero w lipcu, ale nie w tym rzecz. Według umowy podpisanie aktów notarialnych miało się odbyć najpóźniej do 30 czerwca 2013 roku. Niestety, bank kredytujący przedsięwzięcie dewelopera przed udzieleniem mu pożyczki na finansowanie budowy kolejnych etapów inwestycji zażądał podziału działki na odrębne działki dla każdego z etapów, co w efekcie uniemożliwiło i przesunęło w czasie podpisanie umowy przyrzeczonej (podobno do końca roku). Fakt nieposiadania aktu notarialnego przeze mnie powoduje, że moja miesięczna rata jest wyższa o około 500 zł. Zaistniałą sytuację przewiduje jednak jeden z punktów umowy podpisanej pomiędzy mną a deweloperem, który mówi "[B]7. Kupujący uprawniony jest do żądania od Sprzedającego kary umownej z tytułu zwłoki Sprzeda-jącego w zawarciu umowy przyrzeczonej, o której mowa w § 5 ust. 3, w wysokości stanowiącej równowartość odsetek ustawowych za okres zwłoki liczonych od łącznej ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, nie więcej jednak niż 2% tej ceny. [/B]" Na dziś dzień kara umowna wynosi ponad 4 tysiące złotych, a maksymalnie wyniesie ponad 6 tysięcy złotych. Wysłałem do dewelopera pismo z żądaniem wypłaty kary umownej, powołując się na powyższy zapis. W odpowiedzi zostałem poinformowany, że nie ma żadnych podstaw do jakichkolwiek żądań z mojej strony, gdyż to bank zażądał od dewelopera podziału działki, więc cała sytuacja nie jest absolutnie z winy dewelopera i tym samym nic mi się od niego nie należy. Dosłowna odpowiedź dewelopera: [IMG]https://dl.dropboxusercontent.com/u/25618241/dewelo.jpg[/IMG] Jestem pewien, że deweloper nie ma racji, bo co kogo obchodzą mnie jego sprawy z bankiem, a sama umowa nie mówi nic o tym, że gdy niedotrzymanie terminu jest nie z winy dewelopera to płacić on nie musi. Moje pytanie brzmi - co i w jakiej kolejności powinienem dalej zrobić w zaistniałej sytuacji, by jak najszybciej wyegzekwować od nieuczciwego dewelopera należną mi kwotę? Wysłać kolejne pismo z żądaniem, zagrozić skierowaniem sprawy do sądu (jakiego?) lub podaniem dewelopera do KRD czy też zatrudnienić firmę windykacyjną do egzekucji należnej mi kwoty? Proszę o pomoc.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM