e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo energetyczne a prawo własności

Odpowiedzi w temacie (0)

urden

24.8.2012

Cyt nr 1 "Przedsiębiorstwo energetyczne jakim jest ..........., ma ustawowy obowiązek zawierania umów na dostawę paliwa gazowego. Każda nieuzasadniona odmowa zawarcia umowy, na wniosek Odbiorcy, podlega kontroli Urzędu Regulacji Energetyki i wiąże się z odpowiedzialnością przedsiębiorstwa z tego tytułu. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne / Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625/ dostarczanie paliw gazowych odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. Tytuł prawny do nieruchomości nie jest warunkiem zawarcia umowy na dostawę paliwa gazowego." Cyt nr 2 "Szanowny Panie, Potwierdzamy, że tytuł prawny do lokalu, stanowi dokument dodatkowy. Prawo energetyczne nie uzależnia zawarcia umowy od dysponowania przez potencjalnego Klienta tytułem własności (lub innym tytułem) do lokalu/budynku, do którego energia ma być dostarczana. Jeżeli w danym lokalu znajduje się już licznik, w celu zawarcia umowy niezbędne jest przedstawienie protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego podpisy strony zdającej oraz przejmującej lokal. Protokół musi również zawierać informację na temat wskazania licznika na dzień przekazania/przejęcia lokalu. Na tej podstawie, dokonujemy rozwiązania umowy z dotychczasowym oraz zawarcia umowy z nowym Klientem." Przepraszam za te przydługie cytaty. Są to wyjątki z pism dostawców prądu i gazu otrzymanych w odpowiedzi na zapytania wysłane do ich BOK-ów. Wynika z nich, że właściciel mieszkania zajmowanego przez niechcianego lokatora, niepłacącego czynszu tylko rachunki za prąd i gaz, nie ma żadnej możliwości odcięcia mu tych mediów i zmuszenia do opuszczenia zajmowanego bezprawnie mieszkania. Tzn. może on odciąć prąd i gaz, ale ta osoba może sobie sama zawrzeć nową umowę o dostawę ww. mediów, natomiast właściciel nie ma żadnego prawa ani możliwości temu zapobiec. Jakie właściciel ma możliwości dochodzenia swoich praw poza oddaniem sprawy do sądu z pozwem o eksmisję, która może trwać?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM