e-prawnik.pl Porady prawne

Problem z przekonaniem urzędu udostępniającego dane o interesie prawnym w ich uzyskaniu (udowodnienie, że poszukiwana osoba zamieszkiwała w mieszkaniu, za które powstały zaległości czynszowe 11 tys,

Odpowiedzi w temacie (0)

rustami

24.4.2014

W latach 2012 - 2013 wynajmowałem swoje mieszkanie lokatorce, z którą podpisałem umowę wynajmu. Do mieszkania wprowadził się także, bez uzgodnienia ze mną, konkubent lokatorki (ojciec jej dziecka, urodzonego w okresie wynajmowania mieszkania). Początkowo większość związanych z wynajmem opłat pokrywał konkubent (przelewami ze swojego konta na moje), natomiast potem mimo licznych przypomnień przestałem dostawać wpłaty. Po wyłączeniu dostawy prądu przez Zakład Energetyczny (z powodu powstania zaległości w płaceniu przez lokatorów rachunków na kwotę ok. 1000 zł) opuścili oni lokal, pozostawiając zdewastowane mieszkanie i znaczne długi za czynsz, wodę, CO i prąd (razem aż 11 tys. zł !). Planuję złożenie pozwu przeciwko lokatorce i konkubentowi w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym EPU (tzw. e-Sąd). Za zapłatę zaległych należności oprócz wpisanej do umowy lokatorki odpowiada również jej konkubent, co wynika z art. 6881 § 1 KC, stosownie do którego za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie (w tym przypadku konkubent. Dla ponoszenia odpowiedzialności nie ma żadnego znaczenia fakt, czy wszystkie odpowiedzialne solidarnie osoby podpisały umowę wynajmu. Ponieważ podanie numeru PESEL Pozwanego jest obowiązkowym warunkiem do złożenia pozwu w e-Sądzie, mam więc istotny interes prawny w uzyskaniu PESEL konkubenta, a także jego aktualnego adresu zameldowania. Zwróciłem się do odpowiedniego urzędu z wnioskiem o udostępnienie danych konkubenta, co umożliwiłoby mi wniesienie pozwu w EPU przeciwko jemu i lokatorce. Do wniosku dołączyłem kopię umowy wynajmu oraz dowody przelewów czynszu, dokonanych przez konkubenta. Niestety po 3 miesiącach dostałem odpowiedź w formie wezwania mnie do ?nadesłania kopii dokumentów wykazujących, że konkubent zamieszkiwał w wynajmowanym mieszkaniu, gdyż okoliczności tej nie wykazują w sposób dostateczny załączone potwierdzenia zapłaty czynszu. Mimo, że przelewy nastąpiły z konta osoby poszukiwanej, to jednak poczynione zostały w imieniu lokatorki?. Na wszystkich pokwitowaniach przelewów konkubenta jest adnotacja ?czynsz ?. Moim zdaniem: - ww adnotacja po prostu wynika z faktu, że to na nazwisko lokatorki była podpisana umowa. Nie przesądza to jednak o fakcie, że przelewy były poczynione w imieniu lokatorki, która miała własne konto, z którego sama wykonała 4 przelewy. - liczne przelewy z konta konkubenta (10) są wystarczające, by go pozwać solidarnie z lokatorką, a w przypadku ew. wątpliwości wyjaśnienie ich należałoby już do Sądu rozpatrującego sprawę, ale nie do urzędu udostępniającego dane! Ponieważ dawna lokatorka nie pracuje, tylko pozwanie solidarne konkubenta, mającego dobrą pracę, daje mi szansę na odzyskanie pieniędzy, natomiast przeprowadzenie sprawy poprzez e-Sąd zapewniłoby jej znaczne przyspieszenie. Ponieważ nie mam żadnych dokumentów bezpośrednio wykazujących, że konkubent zamieszkiwał w wynajmowanym mieszkaniu, bardzo proszę o wskazanie, jakich argumentów mógłbym użyć, by przekonać urząd do podania mi PESEL konkubenta.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM