e-prawnik.pl Porady prawne

Wypowiedzenie umowy handlowej z naruszeniem zawartych tam zapisów (samozatrudnienie)

Odpowiedzi w temacie (1)

tomek_W12

29.6.2012

Witam, nie wiem czy piszę w odpowiednim dziale, ale mam następujący problem z pracodawcą: Jestem na samozatrudnieniu i mam podpisaną z pracodawcą umowę handlową nazwaną umową współpracy. Pracodawca wypowiedział mi umowę zgodnie z par 12. ust.1 Umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem (zapis mówi, że każda ze stron moze umowę wypowiedzieć za 3 miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca). Umowa zawiera w par. 15 zapisy o zakazie konkurencji 1 rok po zakończeniu umowy, ale zapis ust.7 tego paragrafu mówi, że "Określony w niniejszym paragrafie zakaz konkurencji po zakończeniu trwania niniejszej Umowy nie obowiązuje w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po jego stronie". Pracodawca jednak w wypowiedzeniu (z jego strony bez podania przyczyn) zawarł na końcu zapis, ze obowiązuje zakaz konkurencji 1 rok po zakończeniu umowy. Samo wypowiedzenie wysłał pocztą elektroniczną, a umowa zakłada jedynie formę pisemną. Jak mam to traktować, czy muszę jakoś zaskarżyć to wypowiedzenie i ewentualnie gdzie? Dodam, że samo wypowiedzenie byłoby mi nawet na rękę, ale zapis o zakazie konkurencji już całkowicie nie, bo zostałbym bez pracy na okres 1 roku. Bardzo proszę o poradę.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

tomek_W12

2012-07-02 08:05:23

Ktoś pomoże?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM