"Wyznaczenie do włączenia" a "włączenie" do gminnej ewidencji zabytków

Odpowiedzi w temacie (1)

Ryszard_123

10.9.2018

Dzień dobry, Wojewódzki Konserwator zabytków wydał decyzję, w której WSKAZAŁ do ujęcia w GMINNEJ ewidencji zabytków teren miasta (obszar) jako układ urbanistyczny. Gmina do dziś nie wpisała tego układu do gminnej ewidencji zabytków. Pytanie- co jest ważniejsze: wskazanie konserwatora czy faktyczne wpisanie do gminnej ewidencji zabytków? Czy przepis z Prawo budowlane, art 39 ust 3.: "W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków." ma zastosowanie w takiej sytuacji? Układ nie został wpisany do gminnej ewidencji zabytków, jest tylko taka wola konserwatora. Układ miał być umieszczony w WOJEWÓDZKIM rejestrze zabytków, ale Konserwator umorzył to postępowanie - http://bip.mwkz.pl/uploads/images/ob...17.12.05/1.pdf Będę wdzięczny za pomoc.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Ryszard_123

2018-09-10 11:51:44

Poprawny link: http://bip.mwkz.pl/uploads/images/obwieszczenia/2017.12.05/1.pdf

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: